ΣΥΓΚΛΗΣΗ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΑΡΧΗΓΩΝ

ΣΥΓΚΛΗΣΗ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΑΡΧΗΓΩΝ

Φωτό: ΑΠΕ-Παντελής Σαϊτας)