Δαπάνη 6.000 ευρώ για «συνθέσεις λουλουδιών” για τη διακόσμηση του Λευτέρη Αυγενάκη 

Δαπάνη 6.000 ευρώ για «συνθέσεις λουλουδιών που είναι απαραίτητες για τη διακόσμηση του γραφείου του υπουργού» Λευτέρη Αυγενάκη φαίνεται να εγκρίθηκε στην απόφαση που αναρτήθηκε την Τετάρτη στη «Διαύγεια».

Με απόφαση της διεύθυνσης Προμηθειών του υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης πρόκειται για «έγκριση με απευθείας ανάθεση προμήθειας συνθέσεων λουλουδιών για τη διακόσμηση του Γραφείου του Υπουργού για το οικονομικό έτος 2024», είναι ο τίτλος της απόφασης, στην οποία αναφέρεται ότι:

«Εγκρίνουμε την απευθείας ανάθεση, στον Οικονομικό Φορέα ΡΕΓΚΛΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ, για προμήθεια συνθέσεων λουλουδιών του Γραφείου του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, συνολικής προϋπολογισθείσας δαπάνης, συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α., έως του ποσού των 6.000,00€, τα οποία είναι απαραίτητα για τη διακόσμηση του Γραφείου του Υπουργού».