Ελλάδα 2.0

Του Μελέτη Ρεντούμη

Ένα από τα πλέον σημαντικά ζητούμενα για την ελληνική οικονομία τα τελευταία χρόνια, είναι η έλευση μεγάλων στρατηγικών επενδύσεων, γεγονός που φαίνεται να έχει αρχίσει να διαμορφώνεται θετικά με την ανακοίνωση επενδύσεων υψηλής τεχνολογίας, από μεγάλους τεχνολογικούς κολοσσούς, όπως η Microsoft και η Google, κυρίως όσον αφορά την δημιουργία data centers, κέντρων καινοτομίας αλλά και επεξεργασίας μεγάλων δεδομένων, γεγονός που μπορεί να μετατρέψει την χώρα μας μεσοπρόθεσμα, σε ένα σημαντικό κόμβο διαχείρισης και αποθήκευσης δεδομένων για όλη την Ευρώπη, δίνοντας ταυτόχρονα σημαντικό ανταγωνιστικό πλεονέκτημα σε μία δύσκολη και κρίσιμη συγκυρία.

Οι επενδύσεις που έχουν ξεκινήσει αργά αλλά σταθερά τα τελευταία τρία χρόνια και  επεκτείνονται στον χώρο της πληροφορικής και της αποθήκευσης δεδομένων στο cloud, καθώς και στην έρευνα και ανάπτυξη μεγάλων φαρμακευτικών εταιριών όπως η Pfizer, έχουν ήδη προκαλέσει το ενδιαφέρον και άλλων μεγάλων επενδυτών.

Επίσης η επέκταση και συνέχιση των επενδύσεων στον τομέα των τηλεπικοινωνιών και του 5G, δημιουργούν νέα δεδομένα για την ελληνική οικονομία, η οποία προσεγγίζει αυτό που ονομάζουμε διατηρήσιμη ανάπτυξη με βάση την απασχόληση και την αύξηση των ονομαστικών μισθών, διαχωρισμένη από το παλαιό μοντέλο ενίσχυσης της κατανάλωσης, που είναι βραχυπρόθεσμο και δεν μπορεί να στηρίξει τους στόχους των νοικοκυριών και επιχειρήσεων, δημιουργώντας μακροπρόθεσμα προβλήματα βιωσιμότητας για τον κρατικό προϋπολογισμό αλλά και το δημόσιο χρέος.

Η διαδικασία των στρατηγικών επενδύσεων νέας γενιάς που αφορούν κυρίως την πληροφορική και την καινοτομία, μπορούν σταδιακά, αν γίνουν τα σωστά βήματα αξιοποίησης, να μεταμορφώσουν την ελληνική οικονομία η οποία μπορεί να γίνει πόλος έλξης για στελέχη της παγκόσμιας αγοράς, αλλά και να αποτελέσει μία διαδικασία ανάσχεσης του brain drain, που είχε επιταχυνθεί τα προηγούμενα χρόνια λόγω της οικονομικής κρίσης στην χώρα.

Είναι βασικό να κατανοηθεί, ότι η αύξηση της απασχόλησης στην Ελλάδα περνά από την υψηλή τεχνολογία και μέσα από μόνιμου χαρακτήρα επενδύσεις, που μπορούν μάλιστα να έχουν συμπληρωματικότητα με άλλες υπηρεσίες που παρέχουν ήδη οι ελληνικές επιχειρήσεις, αλλά και να προκριθούν μεγάλες και στρατηγικές συνεργασίες μεταξύ ξένων και ελληνικών επιχειρήσεων στα πλαίσια αύξησης της εξωστρέφειας και της ανταγωνιστικότητάς τους.

Συμπερασματικά, θα λέγαμε πως η διαδικασία επιτάχυνσης των επενδύσεων αλλά και της ψηφιοποίησης της χώρας μας, μέσα από την αυτοματοποίηση των υπηρεσιών του δημοσίου, αποτελεί μία σημαντική παρακαταθήκη για τα επόμενα χρόνια, ανεβάζοντας τον πήχη, τόσο της ποιότητας ζωής των Ελλήνων πολιτών, όσο και της βιωσιμότητας των μικρομεσαίων επιχειρήσεων που αποτελούν την ραχοκοκαλιά της ελληνικής οικονομίας.

Ο Μελέτης Ρεντούμης είναι οικονομολόγος τραπεζικός