Εξαγωγές και μικρομεσαίες επιχειρήσεις

Του Μελέτη Ρεντούμη

Μία από τις πιο σημαντικές παραμέτρους για την ανάπτυξη της ελληνικής οικονομίας, είναι οι εξαγωγές με στόχο την βελτίωση του ισοζυγίου πληρωμών στην χώρα, καθώς και την μείωση των δημοσιονομικών ελλειμμάτων και του δημοσίου χρέους.

Αν κάποιος αναλύσει το μείγμα των εξαγωγών των ελληνικών επιχειρήσεων θα διαπιστώσει πως μόνο πέντε μεγάλης κεφαλαιοποίησης επιχειρήσεις κινούν και ουσιαστικά πραγματοποιούν άνω του 30% του συνόλου των εξαγωγών στην χώρα, ενώ μόνο το 2% των επιχειρήσεων πραγματοποιεί άνω του 60% των συνολικών σε αξία εξαγωγών.

Επίσης ένα ακόμα ενδιαφέρον στοιχείο, είναι πως από το σύνολο των χιλιάδων μικρομεσαίων επιχειρήσεων στην Ελλάδα, μόνο το 15% των εσόδων τους προέρχεται από εξαγωγική δραστηριότητα.

Είναι προφανές πως με βάση τα παραπάνω δεδομένα και στατιστικά, η διατηρησιμότητα της δυναμικής των εξαγωγών φαντάζει δύσκολη για μία οικονομία όπως η ελληνική, που δεν διαθέτει τουλάχιστον ακόμη σημαντικά ανταγωνιστικά πλεονεκτήματα.

Πρακτικά η αύξηση της σημασίας των μικρομεσαίων επιχειρήσεων, με αύξηση του μεριδίου εξαγωγών τους είναι μονόδρομος τόσο για την δική τους βιωσιμότητα, όσο και για την ανάπτυξη της ελληνικής οικονομίας και την αύξηση του ΑΕΠ.

Για να επιτευχθεί όμως αυτή η διαδικασία απαιτούνται τρεις βασικοί παράγοντες.

1. Η αύξηση της παραγωγικότητας των επιχειρήσεων με νέα στοχευμένα πλάνα δράσης, διερεύνηση νέων αγορών στο εξωτερικό και αντίστοιχη προσαρμογή των προϊόντων και υπηρεσιών τους.

2. Έμφαση στην έρευνα και την καινοτομία, ώστε να ενσωματωθούν στην παραγωγική διαδικασία νέες μέθοδοι παραγωγής, που μειώνουν τόσο το μέσο, όσο και το οριακό κόστος παραγωγής.

3. Το μέγεθος των μικρομεσαίων επιχειρήσεων πρέπει να αυξηθεί μέσα από συγχωνεύσεις και εξαγορές, με αντίστοιχα φορολογικά κίνητρα, αλλά και κίνητρα ρευστότητας που μπορεί να δώσει το κράτος, ώστε οι νέες επιχειρήσεις που θα προκύψουν, να είναι πιο ευέλικτες και ανταγωνιστικές στο εξωτερικό, με αντίστοιχη ποιότητα επωνυμίας προέλευσης στα παραγόμενα προϊόντα.

Συμπερασματικά θα λέγαμε, πως οι εξαγωγές αποτελούν ένα λαμπρό πεδίο δράσης για την χώρα με αφορμή και την αξιοποίηση του Ταμείου Ανάκαμψης, ώστε οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις στην Ελλάδα να καταστούν βιώσιμες, να αναπτυχθούν αυτόνομα χωρίς εξαρτήσεις και να διεκδικήσουν σημαντικό μερίδιο αγοράς στην παγκόσμια οικονομία.

Ο Μελέτης Ρεντούμης είναι οικονομολόγος τραπεζικός.