Εξοικονόμηση πόρων

 Του Βασίλη Μαστρογιάννη

 Oι αποφάσεις της Κυβέρνησης και ευρύτερα της Διοίκησης  κρίνονται εκ του αποτελέσματος. Αν αυτές είναι επιτυχείς τότε ορισμένοι θα χειροκροτήσουν και θα αναγνωρίσουν την επιτυχία, κυρίως αυτοί που αντλούν κάποιο όφελος, και οι περισσότεροι θα το θεωρήσουν αυτονόητο και δεν θα το σχολιάσουν θετικά. Αν το αποτέλεσμα είναι αρνητικό όλοι θα στραφούν κατά πάντων,αρμοδίων και μη,επί δικαίων και αδίκων .

Συνεπώς όποιος έχει εκ του νόμου την αρμοδιότητα να λαμβάνει δύσκολες αποφάσεις, δεν θα πρέπει να ξεχνά ότι στην επιτυχία θα έχει πολλούς μαζί του, αλλά στην αποτυχία θα είναι μόνος του.

Τα μέτρα της Κυβέρνησης για την αντιμετώπιση της Πανδημίας θεωρείται  ότι κινούνται προς τη θετική κατεύθυνση, κάτι που αναγνωρίζεται και από την αντιπολίτευση.

Πρέπει όμως να γίνει  κατανοητό ότι ο νόμος και οι αποφάσεις της εκτελεστικής εξουσίας σε ένα κράτος δικαίου ισχύουν για όλους.

Δεν είναι καιρός τώρα να λύσουμε θεολογικά ζητήματα ( όπως ορθά γράφτηκε), ούτε να λύσουμε το ζήτημα των σχέσεων Κράτους – Εκκλησίας, αλλά το γεγονός ότι ο Πρωθυπουργός της Χώρας αποφάσισε χθες το βράδυ , μετά την αμφίσημη απόφαση της ΔΙΣ,  να αναστείλει τη λειτουργία των εκκλησιών, θέτει τα σχετικά ζητήματα σε νέα βάση.

Χρήσιμο όμως τούτη την ώρα είναι να αφήσουμε τις μικροψυχίες και να συμβάλλουμε θετικά –ο καθένας με τον τρόπο του- στη διαχείριση μιάς μακράς και δύσκολης κατάστασης.

Τα μέτρα ελήφθησαν, αλλά αυτό που πρέπει να προσέξουν οι αρμόδιοι από δω και πέρα είναι η παρακολούθηση της εφαρμογής τους, χωρίς επαναλαμβάνω εξαιρέσεις, γιατί, όπως πολύ σωστά ειπώθηκε χθες, τυχόν μείωση των περιστατικών δεν πρέπει να μας οδηγήσει σε χαλάρωση και εφησυχασμό.

Λαμβάνοντας υπόψη ότι περάσαμε από τα πρώτα στάδια διαχείρισης της κρίσης όπως: η κατανόηση της δυναμικής του φαινομένου, ο προσδιορισμός της επικινδυνότητάς του, ο πιθανός κύκλος ζωής της κρίσης, η δημιουργία έλεγχου κατά την ανάπτυξη της κρίσης και ο σταδιακός περιορισμός κατά την ωρίμανσή της, φτάσαμε στο στάδιο προσαρμογής των μέτρων, ανάλογα με την εξέλιξη του φαινομένου.

Σε αυτό το στάδιο η Πολιτεία πρέπει να εστιάσει, εκτός από το ήδη ανακοινωθέν μέτρο ενίσχυσης,στη στελέχωση με προσωπικό των Νοσοκομείων και την άμεση λειτουργία των κλειστών ΜΕΘ, στη συνεργασία και με τους ιδιωτικούς φορείς υγείας, που είναι σχεδόν βέβαιο ότι το επόμενο διάστημα θα χρειαστούν στον κεντρικό σχεδιασμό, για την αντιμετώπιση του προβλήματος.

Ένα άλλο σημαντικό μέτρο που πρέπει εγκαίρως να λάβει η Πολιτεία είναι αυτό της ορθολογικής διαχείρισης του ανθρώπινου δυναμικού. Θα πρέπει οι αρμόδιοι φορείς να σκεφτούν άμεσα την εκ περιτροπής εργασία του προσωπικού στα νοσοκομεία για να μην υπάρχει σπατάλη δυνάμεων και να είναι έτοιμοι όλοι ( ιατρικό, εργαστηριακό, νοσηλευτικό αλλά και βοηθητικό προσωπικό) να δώσουν τον καλύτερο εαυτό τους στο άμεσο μέλλον. Σημειωτέον ότι ήδη αρκετοί, κυρίως γιατροί, για διάφορους λόγους ( επαφή με ασθενή, φορείς του ιού κλπ) έχουν τεθεί σε περιορισμό.

Επί τη βάσει της ανάλυσης του εξωτερικού και του εσωτερικού περιβάλλοντος, θα πρέπει  να καταστεί δυνατή η πρόβλεψη των πιθανών απειλών που μπορεί να προκύψουν, σε συνδυασμό με τους πόρους, τις ικανότητες και τις αδυναμίες του συστήματος. Η αναλογική χρησιμοποίηση των αναγκαίων πόρων και αξιοποίηση των ικανοτήτων του ειδικευμένου προσωπικού για την αντιμετώπιση της παρούσης απειλής, ο έγκαιρος προσδιορισμός των αδυναμιών του συστήματος και του βαθμού στον οποίο μπορούν να επηρεάσουν τη μελλοντική πορεία της κρίσης, είναι σε αυτή τη φάση απολύτως αναγκαία μέτρα.

Ο σωστός προγραμματισμός, η εξοικονόμηση δυνάμεων και η διαχείριση των πόρων κυρίως των ανθρώπινων, είναι αυτή που θα  συμβάλλει αποφασιστικά στο να κερδηθεί η μάχη.

 *Διδάκτωρ Δημοσίου Δικαίου