Επιστολή Τσαλαπάτη προς ΔΣ ΕΣΗΕΑ-ΕΔΟΕΑΠ: Ενημερώστε για τις οφειλές των εταιρειών του Γ. Τράγκα

ΕΠΙΣΤΟΛΗ

Με αφορμή την ιδιαίτερα μεγάλη δημοσιότητα που έχει δοθεί στην υπόθεση του εκλιπόντος δημοσιογράφου Γ. Τράγκα  και την  δικαστική έρευνα που έχει ανακοινωθεί από τον αρμόδιο Εισαγγελέα για την περιουσία και τις εταιρίες του.  θεωρώ επιβεβλημένο να ενημερωθεί το ΔΣ  αναφορικά με το σύνολο των οικονομικών εκκρεμοτήτων που  υφίστανται  και τις όποιες οφειλές προς την ΕΣΗΕΑ και τα δημοσιογραφικά ταμεία ( ΕΔΟΕΑΠ, ΤΣΠΕΑΘ, ΤΑΙΣΥΤ) και ενδεχομένως και προς τον ΟΑΕΕ  καθώς και το πρώην ΙΚΑ.

Η υπόθεση δεν μπορεί να περιοριστεί  μόνο στο περιορισμένο ποσό για παρακρατηθείσες  εισφορές μελών της ΕΣΗΕΑ ,οι οποίες  πληροφορούμαι  ότι και αυτές  δεν έχουν αναζητηθεί και μάλιστα χωρίς υπολογισμό των τόκων!…

Oφείλετε να κινήσετε αμέσως όλες τις διαδικασίες είσπραξης.

Μ ε την ευκαιρία να μας πληροφορήσετε αν  οι οφειλές αυτές ενδεχομένως  περιλαμβάνονται στα ιδιαίτερα σημαντικά ποσά που μέχρι το 2016-17 αναφέρονταν ως απαιτήσεις από εργοδότες και οι οποίες άγνωστο για ποιο λόγο και με ποια απόφαση από το Ταμείο της Ένωσης διαγράφηκαν!. Και δεν υπήρξαν οι απαιτούμενες ενέργειες  ώστε εγκαίρως να εισπραχθούν.

Επίσης οι πρόεδροι της ΕΣΗΕΑ του ΕΔΟΕΑΠ να μας ενημερώσουν για τις εκκρεμότητες του ίδιου εργοδότη από αγγελιόσημο που η είσπραξη του διεκόπη το 2017 αλλά υπάρχουν αρκετά  εκατομμύρια  ευρώ τα οποία δεν αποδίδει ο ΕΦΚΑ και δικαιούχοι είναι οι δημοσιογραφικές ενώσεις, και  ο ΕΔΟΕΑΠ

Δ. Ι. ΤΣΑΛΑΠΑΤΗΣ