Ηλίας Μόσιαλος: «Το ζητούμενο είναι ένα αληθινά Δημόσιο Σύστημα Υγείας»

Η διεπιστημονική ανάλυση θεμάτων που αφορούν στην άσκηση της ιατρικής ήταν ο στόχος των ειδικών στο 45ο Ετήσιο Πανελλήνιο Ιατρικό Συνέδριο (ΕΠΙΣ) που διοργανώνεται από την  Ιατρική Εταιρεία Αθηνών (ΙΕΑ) στην Αθήνα, 15-18 Μαΐου 2019 στο Caravel. Η προαγωγή της υγείας και η πρόληψη, η διεπιστημονική οργάνωση των υπηρεσιών υγείας, ο εξορθολογισμός των δαπανών μέσω τεκμηριωμένων κλινικών πρακτικών προς όφελος των ασθενών και η υγεία ειδικών ομάδων πληθυσμού ήταν στο επίκεντρο της θεματολογίας του συνεδρίου.

Η εναρκτήρια ομιλία από τον Καθηγητή κ. Ηλία Μόσιαλο είχε τίτλο «Για ένα σύγχρονο σύστημα υγείας. Η πολιτική υγείας στην Ελλάδα μετά τα μνημόνια”. «Χρειάζεται να περάσουμε σε ένα άλλο πρότυπο κοινωνικής παρέμβασης, που προτεραιότητά του θα είναι το επίπεδο και η ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών και η ενίσχυση της κοινωνικής κινητικότητας» όπως είπε. » Το ζητούμενο είναι ένα αληθινά Δημόσιο Σύστημα Υγείας, με εισαγωγή των στοιχείων της διαφάνειας και του ανταγωνισμού, έτσι ώστε να γίνει καλύτερο για αυτόν που πρέπει πάντα να υπηρετεί, δηλαδή, τον ασθενή.