Η νομοθετική ρύθμιση που «μπλοκάρει» τη συμμετοχή του κόμματος Κασιδιάρη στις εκλογές

Το νομοσχέδιο για την απαγόρευση καθόδου εγκληματικών οργανώσεων ή κομμάτων με επικεφαλής καταδικασμένο για συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση αναμένεται να δημοσιευθεί την ερχόμενη εβδομάδα. Πρόκειται για μία κίνηση που έχει στόχο να «μπλοκάρει» την κάθοδο του κόμματος του Ηλία Κασιδιάρη ο οποίος έχει κριθεί πρωτόδικα ένοχος για διεύθυνση εγκληματικής οργάνωσης από το τριμελές Εφετείο Κακουργημάτων.

Το Μαξίμου έχει αποστείλει στα κόμματα της αντιπολίτευσης το σχετικό σχέδιο, το οποίο δεν έχει δεκτό επί του συνόλου, με αποτέλεσμα να γίνουν επί μέρους παρατηρήσεις που οδήγησαν σε σχετικές διορθώσεις.

Σύμφωνα με δημοσίευμα του ieidiseis.gr, το σχέδιο θα τροποποιηθεί ως ακολούθως:

«Στις βουλευτικές εκλογές λαμβάνουν μέρος είτε συνδυασμοί υποψηφίων ενός μόνο κόμματος είτε συνδυασμοί συνασπισμού περισσότερων του ενός συνεργαζόμενων κομμάτων είτε συνασπισμοί ανεξάρτητων υποψηφίων είτε μεμονωμένοι υποψήφιοι. Για την κατάρτιση συνδυασμού θα πρέπει να συντρέχουν σωρευτικά οι ακόλουθες προϋποθέσεις:

α) Το κόμμα να έχει ιδρυθεί νόμιμα.

β) Ο πρόεδρος, ο γενικός γραμματέας, τα μέλη της διοικούσας επιτροπής και ο νόμιμος εκπρόσωπος του κόμματος να μην έχει καταδικασθεί: βα) σε κάθειρξη για τα αδικήματα των κεφαλαίων 1-6 του Δεύτερου Βιβλίου του Ποινικού Κώδικα, ή ββ) σε οποιαδήποτε ποινή για εγκλήματα του Στρατιωτικού Ποινικού Κώδικα που επισείουν την ποινή της ισόβιας κάθειρξης, ή βγ) σε ισόβια κάθειρξη για κάθε άλλο αδίκημα.

γ) Η οργάνωση και η δράση του κόμματος να εξυπηρετεί την ελεύθερη λειτουργία του δημοκρατικού πολιτεύματος. Για την αξιολόγηση της συνδρομής της προϋπόθεσης αυτής λαμβάνεται, ιδίως, υπ’ όψιν τυχόν καταδίκη μελών του κόμματος ή της πραγματικής ηγεσίας του στα αδικήματα του προηγούμενου εδαφίου.

Στην περίπτωση συνασπισμού κόμματος οι ανωτέρω προϋποθέσεις θα πρέπει να συντρέχουν για καθένα από τα κόμματα που απαρτίζουν τον συνασπισμό.

Μετά το τέλος της παραγράφου 1 του άρθρου 35 του πδ 26/2012, προστίθεται νέο εδάφιο ως ακολούθως:

«Στην περίπτωση κατά την οποία το Α’ Τμήμα του Αρείου Πάγου κρίνει ότι συντρέχει η περίπτωση (γ) της παράγραφος 1 του άρθρου 32 για τον αποκλεισμό από τις εκλογές κόμματος ή συνασπισμού κομμάτων, το ζήτημα παραπέμπεται αμελλητί στην Ολομέλεια του Αρείου Πάγου που αποφαίνεται εντός δύο (2) ημερών από την παραπομπή».