Η υπογάστρια χώρα…

Tου Βασίλη Κόκκα 

Ύβρις, άτις, νέμεσις, τίσις! Άν οί διαφορετικές οντότητες πού συνυπάρχουν σέ μία κοινωνία αρχίσουν νά προσβάλλουν ή μία τήν άλλη,πού θά καταλήξει αυτή ή κοινωνία; Άν ή ελευθερία τού ενός δέ σταματά στά όρια τής ελευθερίας τού άλλου,μπορούμε νά φαντασθούμε πού θά οδηγηθούμε;

Ή αφίσα τού φεστιβάλ ντοκυμαντέρ στή Θεσσαλονίκη είναι ΑΗΔΙΑΣΤΙΚΉ!!!Προκαλεί αποστροφή καί όχι μόνο γιατί προσβάλλει βάναυσα τό θρησκευτικό συναίσθημα πλείστων όσων συμπατριωτών μας.
Άραγε,έν ονόματι τού δικαιωματισμού νά απελευθερώσουμε τά ένστικτα; Πού θά φτάσουμε;

Ή αληθινή τέχνη σέβεται τίς αρχέγονες αξίες! Ό σεβασμός στά Ιερά υπάρχει από τότε πού εμφανίσθηκε ό άνθρωπος…Είναι τά σύμβολα μίας κοινωνίας πού τήν κρατάν δεμένη.Ό σεβασμός τής θρησκευτικής πίστης είναι καί ένδειξη πολιτισμού.Αυτό μάλλον λείπει από κατά τεκμήριον ατάλαντους “καλλιτέχνες” πού προσπαθούν νά τραβήξουν τό ενδιαφέρον προκαλώντας τό θρησκευτικό συναίσθημα τών ανθρώπων.Καί ναί,δέν είμαστε ούτε ακροδεξιοί,ούτε θρησκόληπτοι.
Ούτε βέβαια καί χαχόλοι πού δέ βλέπουμε αυτή τήν παράξενη συμπόρευση νεοφιλελέδων καί αριστεριστών σέ θαυμαστές περιθωριακές περιπέτειες!Βρήκε ό Φίλιππος τό Ναθαναήλ…..

Στόν κόσμο γύρω μας οί κοινωνικές ανισότητες θεριεύουν,ή εποχή τών ισχνών αγελάδων είναι πρό τών πυλών,τά σύννεφα τού πολέμου πυκνώνουν καί ένα σύστημα επιδιώκει συστηματικά νά μάς βάλει μέ τό στανιό νά ζούμε στόν αστερισμό τού δικαιωματισμού!!! Προφανώς γιά νά ξεχνάμε όλα τ’άλλα,τά καίρια καί σημαντικά γιά τή ζωή μας.Κάποιοι μάλιστα φαίνεται ότι τό παρατραβάνε τό σχοινί.Μέ τίς ασχήμιες τους προσπαθούν νά μάς εξοικειώσουν νά ζούμε μέ τό δικαιωματισμό τής υπογάστριας χώρας!!!

Καί όλα αυτά μάλιστα μέ τήν ιδεολογική κυβερνητική καί μηντιακή αστυνομία νά τούς προστατεύει.Λές καί ή κοινωνική αντίδραση απέναντι στά νεο-ολοκληρωτικά φαινόμενα τών καιρών είναι αναχρονισμός….