Μπουγάδα σε γειτονιά της Καλλιθέας στις αρχές της δεκαετίας του ’50_Φωτογραφικό Αρχείο της ΟΠΙΚΑ-Τ

Μπουγάδα σε γειτονιά της Καλλιθέας στις αρχές της δεκαετίας του ’50_Φωτογραφικό Αρχείο της ΟΠΙΚΑ-Τ