Χτίσιμο σπιτιού στις Τζιτζιφιές (αρχές δεκαετίας ’50)_Φωτογραφικό Αρχείο της ΟΠΙΚΑ-Τ

Χτίσιμο σπιτιού στις Τζιτζιφιές (αρχές δεκαετίας ’50)_Φωτογραφικό Αρχείο της ΟΠΙΚΑ-Τ