Κ.Ε.Σ.Υ. -Τρύπα στη Δημόσια Υγεία

Toυ Σωτήρη Τοκαμάνη


Τα ΚΕΣΥ (Κέντρα Εκπαιδευτικής και Συμβουλευτικής Υποστήριξης) είναι δομές του Υπουργείου Παιδείας με σαφή εκπαιδευτικό προσανατολισμό.

Ανάμεσα στις αρμοδιότητές τους είναι να διενεργούν αξιολογήσεις μαθητών με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες ή και αναπηρία με φυσική παρουσία.

Οι μαθητές που αξιολογούνται κάθε χρόνο είναι περίπου 1500 σε ένα μεγάλο ΚΕΣΥ.

Πολλαπλάσιοι είναι οι γονείς και κηδεμόνες που τους συνοδεύουν κατά την προσέλευσή του για την αξιολόγηση η οποία διαρκεί από τη διεπιστημονική ομάδα περί τις 3 ώρες.

Εννοείται ότι οι γονείς τους το διάστημα αυτό αναμένουν σε έναν ανεπαρκή κατά το μάλλον ή ήττον χώρο αναμονής. Παρότι την περασμένη Τρίτη 11-3-2020 υπογράφηκε η ΚΥΑ.