Μία πρόταση: Σύγκληση Συμβουλίου διατελεσάντων Πρωθυπουργών

Του Σάββα Τσιτουρίδη

Σε δύσκολους καιρούς για την πατρίδα η δημιουργία ενός αρραγούς εθνικού μετώπου είναι απολύτως αναγκαία και βρίσκεται πάνω και μακριά από κομματικά οφέλη, από προσωπικές στρατηγικές, από εγωισμούς και από διαχειριστές επικοινωνιακής πολιτικής.

Σ’ αυτούς τους καιρούς όλοι  όσοι χειρίσθηκαν από υψηλές θέσεις ευθύνης τα κρίσιμα εθνικά θέματα δεν μπορεί να μένουν παρατηρητές των εξελίξεων εκφράζοντας ενίοτε, άμεσα ή έμμεσα, απλά τις ανησυχίες τους. Η ευθύνη της ουσιαστικότερης συμμετοχής τους στα τεκταινόμενα βρίσκεται στα χέρια του Πρωθυπουργού. Αυτός θα μπορούσε να πάρει μια πρωτοβουλία σύγκλισης ενός Συμβουλίου με όλους τους διατελέσαντες Πρωθυπουργούς.

Η παρουσία όλων αυτών των προσώπων γύρω από ένα τραπέζι και η κατάθεση της «σοφίας» της διαδρομής τους σχετικά μ’ αυτά τα θέματα, χωρίς να συνιστά συνδιαχείριση της εξωτερικής πολιτικής, θα ήταν εξαιρετικά χρήσιμη για την χάραξη μιας εθνικής στρατηγικής και θα εξέπεμπε ένα πολύ ισχυρό μήνυμα ενότητας και αποφασιστικότητας τόσο στο εσωτερικό όσο και στο εξωτερικό της χώρας.

*π. Υπουργός