ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΣ

ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΣ

Παιδιά μεταναστών στο λιμάνι της Μυτιλήνης. (Φ το: ΑΠΕ)