Μελέτη Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου: Η ΕΥΠ χρησιμοποίησε το predator για την παρακολούθηση πολιτών

Στο συμπέρασμα ότι οι ελληνικές αρχές χρησιμοποίησαν παράνομα λογισμικά για την παρακολούθηση πολιτών καταλήγει, μεταξύ άλλων, η μελέτη του «Τμήματος Πολιτικής για τα δικαιώματα των πολιτών και τις Συνταγματικές υποθέσεις» του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου.

«Η Ελλάδα είναι μια από τις χώρες στις οποίες λογισμικά παρακολούθησης έχουν χρησιμοποιηθεί από κυβερνητικές υπηρεσίες για να παρακολουθήσουν τους πολίτες τους», συμπεραίνει η μελέτη. «Η κυβέρνηση συνεχίζει να αρνείται ότι έχει προμηθευτεί το λογισμικό. Ακόμη και αν είναι έτσι, αυτό δεν σημαίνει ότι δεν το χρησιμοποίησε… Το λογισμικό φαίνεται να χρησιμοποιήθηκε από την ΕΥΠ».

Με την αποκάλυψη της χρήσης του predator στην Ελλάδα αποκαλύφθηκε και η έλλειψη αποτελεσματικών μηχανισμών πρόληψης παρόμοιων φαινομένων, συνεχίζει η μελέτη. «Ο Δημητριάδης είχε δεσμούς με την εταιρία που διακινεί το predator. Οι αποκαλύψεις έγιναν από δημοσιογράφους και όχι από (δημόσιους) μηχανισμούς ελέγχου. Χωρίς το έργο των ερευνητικών δημοσιογράφων, της κοινωνίας των πολιτών και φορέων όπως το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, η παραβίαση θα είχε συνεχιστεί».

Διαπιστώνει ότι ήδη υπήρχε επαρκές νομικό πλαίσιο που καθιστά παράνομη την εμπορία και χρήση παράνομων λογισμικών παρακολούθησης, εντοπίζει έλλειψη αποτελεσματικού μηχανισμού εποπτείας και δεν παραλείπει να επισημάνει τη σπουδή της κυβέρνησης να καταργήσει το δικαίωμα των πολιτών να ενημερώνονται για την παρακολούθησή τους, μόλις αποκαλύφθηκε η επισύνδεση της ΕΥΠ στο τηλέφωνο του Θανάση Κουκάκη.

Το «Τμήμα Πολιτικής για τα δικαιώματα των πολιτών και τις Συνταγματικές υποθέσεις» είναι ανεξάρτητη υπηρεσία του  Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Η μελέτη εκπονήθηκε μετά από αίτημα της Εξεταστικής Επιτροπής PEGA και θα παρουσιαστεί επίσημα στην Επιτροπή το απόγευμα της Δευτέρας. 

ΑΠΟ ΤΟ TVXS