Μιχ. Σάλλας: Δυναμώνει η προοπτική εξόδου από την κρίση

Με υψηλή συμμετοχή των μετόχων πραγματοποιήθηκε η ετήσια Γενική Συνέλευση των μετόχων της Τράπεζας Πειραιώς. Η συμμετοχή των μετόχων, έφθασε το 80% επί του συνόλου του μετοχικού κεφαλαίου, επιβεβαιώνοντας την εμπιστοσύνη και το αυξημένο ενδιαφέρον, Ελλήνων και διεθνών επενδυτών, στην πορεία και την προοπτική της Τράπεζας Πειραιώς. Στη Γενική Συνέλευση συμμετείχαν όλοι οι μεγάλοι θεσμικοί επενδυτές και τα διεθνή funds, καθώς και το Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας.

Οι μέτοχοι ψήφισαν ομόφωνα το σύνολο των προτάσεων της Διοίκησης, τις οικονομικές καταστάσεις και τα πεπραγμένα για τη χρήση του 2015.

Μετά το τέλος της Γεν. Συνέλευσης, ο Πρόεδρος της Τράπεζας Πειραιώς Μιχάλης Σάλλας, απαντώντας σε ερωτήσεις των δημοσιογράφων δήλωσε:

“Η peiraiosSalas-600x317ολοκλήρωση της αξιολόγησης του προγράμματος για την οικονομία, αποτελεί μία σημαντική εξέλιξη. Η συμφωνία με τους θεσμούς σταθεροποιεί το οικονομικό περιβάλλον και δυναμώνει την προοπτική για την έξοδο της ελληνικής οικονομίας από την κρίση.

Παράλληλα, παρέχει στο τραπεζικό σύστημα πολύ περισσότερες δυνατότητες για την χρηματοδότηση των επιχειρήσεων, μικρών και μεγάλων, ενώ διευκολύνει τη σταδιακή μείωση των μη εξυπηρετούμενων δανείων. Οι τράπεζες αρχίζουν να ανακτούν τον   κρίσιμο ρόλο που οφείλουν να παίξουν στην αναδιάρθρωση της ελληνικής οικονομίας, με δεδομένο ότι θα αποκτήσουν μεγαλύτερη ρευστότητα και ότι είναι πλέον πολύ ισχυρές από κεφάλαια.

Στην Τράπεζα Πειραιώς προχωρούμε ήδη βασισμένοι σε ένα σχέδιο ανασυγκρότησης. Για να μπορέσει η τράπεζα να ανταποκριθεί με τον καλύτερο τρόπο στις νέες συνθήκες της αγοράς και να συμβάλει αποφασιστικά στην ανάκαμψη της ελληνικής οικονομίας, σε ένα νέο παραγωγικό μοντέλο για τον τόπο. Κινούμαστε γρήγορα, λαμβάνοντας υπόψη το μέγεθος της Τράπεζας και το γεγονός ότι η Τράπεζα Πειραιώς έχει το 35% των επιχειρηματικών δανείων στην Ελλάδα.

Γνώμονας για εμένα είναι το συμφέρον όλων των μετόχων της τράπεζας, σε συνδυασμό με το συμφέρον της ελληνικής οικονομίας. Άμεσα προέχει η διαχείριση των προβληματικών δανείων, η αναδιάρθρωση βασικών επιχειρηματικών κλάδων και η  ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας των επιχειρήσεων, αξιοποιώντας τη σταθερότητα που δημιουργεί για τη χώρα η συμμετοχή μας στον πυρήνα της Ευρώπης, το πρόγραμμα και η βοήθεια που παρέχεται στην οικονομία από τους θεσμούς.

Με αυτή τη φιλοσοφία και το συγκεκριμένο σχέδιο ανασυγκρότησης που έχουμε θέση σε εφαρμογή, η Τράπεζα Πειραιώς προσαρμόζεται στις νέες προκλήσεις, αναβαθμίζεται και προχωράει στη νέα περίοδο, με σιγουριά και ασφάλεια για τους πελάτες και τους μετόχους της. Η τράπεζα έχει κάνει επίσης σημαντικά βήματα στο επίπεδο της εταιρικής διακυβέρνησης και των κανόνων που επιτάσσει το νέο ευρωπαϊκό πλαίσιο και η τραπεζική ένωση.

Η Τράπεζα μελετά με ειδικούς φορείς, κίνητρα τα οποία θα απευθύνονται σε μικρομετόχους αλλά και στους συνεπείς καταθέτες και δανειολήπτες. Τα κίνητρα αυτά στόχο έχουν την έστω και μερική αντιστάθμιση των σημαντικών απωλειών που έχουν υποστεί όλες οι παραπάνω κατηγορίες, δεν σχετίζονται με παροχές μετοχών ή άλλων εμπράγματων αξιών αφού αυστηρά το απαγορεύει ο νόμος, αλλά με προϊόντα και εργαλεία επιβράβευσης. Η Τράπεζα θα καταβάλει κάθε δυνατή προσπάθεια να βοηθήσει όλους όσους τόσα χρόνια τη στηρίζουν”.

Νωρίτερα ο Διευθύνων Σύμβουλος της Τράπεζας Σταύρος Λεκκάκος τόνισε μεταξύ άλλων:

“Οι ελληνικές συστημικές τράπεζες, μετά τις αυξήσεις κεφαλαίου του 2015, βρίσκονται σήμερα μεταξύ των κορυφαίων ευρωπαϊκών τραπεζών όσον αφορά τα εποπτικά τους κεφάλαια, με μέσο δείκτη Cοmmon Equity Tier-1 17% – 18%. -Ο κλάδος πέρασε μεγάλες δυσκολίες από την έναρξη της κρίσης και στάθηκε όρθιος. Συμβολή σε αυτό είχε η απόλυτη και αδιάλειπτη στήριξη από την ΕΚΤ και τους θεσμούς, αλλά και η εμπιστοσύνη των ιδιωτικών επενδυτικών κεφαλαίων ακόμα και στις πιο δύσκολες στιγμές”.