ΚΑΡΑΜΑΝΛΗΣ ΓΚΟΛΦ

ΚΑΡΑΜΑΝΛΗΣ ΓΚΟΛΦ

Κων. Καραμανλής- ΕΡΕ- Νέα Δημοκρατία