ΚΑΡΑΜΑΝΛΗΣ ΦΡΕΙΔΕΡΙΚΗ

ΚΑΡΑΜΑΝΛΗΣ ΦΡΕΙΔΕΡΙΚΗ

Κων. Καραμανλής- ΕΡΕ, Νέα Δημοκρατία