Οι πιο φθηνοί εργαζόμενοι της Ευρώπης

 

Στα 14,5 ευρώ ανέρχεται το ανά ώρα κόστος της εργασίας (μισθολογικό και μη μισθολογικό) στην Ελλάδα για το 2017 σύμφωνα με τα στοιχεία που δημοσιοποίησε η Ευρωπαϊκή Στατιστική Υπηρεσία (EUROSTAT).

Στην Κύπρο βρίσκεται στα 16 ευρώ, αρκετά κάτω από τον μέσο όρο της ευρωζώνης, όπου το κόστος της εργασίας διαμορφώνεται στα 30,3 ευρώ.

Μεταξύ των κρατών της ΕΕ το χαμηλότερο εργατικό κόστος είχαν η Βουλγαρία με 4,9 ευρώ, η Ρουμανία με 6,3 ευρώ, η Λιθουανία με 8 ευρώ, η Λετονία με 8,1 ευρώ και η Ουγγαρία με 9,1 ευρώ.View image on Twitter

@EU_Eurostat

 Στον αντίποδα, το μεγαλύτερο ανά ώρα κόστος εργασίας στην ΕΕ εμφάνισαν για το 2017 η Δανία με 42,5 ευρώ, το Βέλγιο με 39,6 ευρώ, το Λουξεμβούργο με 37,6 ευρώ, η Σουηδία με 36,6 ευρώ και η Γαλλία με 36 ευρώ.

Το 2008 το ωριαίο κόστος της εργασίας στην Ελλάδα ήταν, όπως αναφέρεται στην έρευνα, στα 16,8 ευρώ. Το 2015 είχε πέσει στα 14,1 ευρώ ενώ το 2016 ήταν στα 14,2 ευρώ.

Το μη μισθολογικό κόστος της εργασίας ωστόσο, (κυρίως για ασφαλιστικά και συνταξιοδοτικά δικαιώματα) ήταν το 2017 στην Ελλάδα στο 25,7% του συνολικού κόστους, δηλαδή περίπου όσο ήταν κατά μέσο όρο στο σύνολο της ευρωζώνης (25,9%).

Στην Κύπρο το μη μισθολογικό κόστος αποτελεί το 16,7% του συνολικού κόστους της εργασίας.

Στην Ελλάδα, το μεγαλύτερο ωριαίο κόστος εργασίας παρατηρήθηκε στον βιομηχανικό τομέα με 15,3 ευρώ. Στον τομέα των υπηρεσιών ήταν στα 14,3 ευρώ, ενώ στον τομέα των κατασκευών ήταν στα 10,2 ευρώ.

Όπως αναφέρει η EUROSTAT, οι εν λόγω εκτιμήσεις προέρχονται από επιχειρήσεις που απασχολούσαν κατ’ ελάχιστον 10 εργαζόμενους, ενώ δεν λαμβάνονται υπόψη οι εργαζόμενοι στη Δημόσια Διοίκηση και τον αγροτικό τομέα.

ΑΠΕ ΜΠΕ