ΠΑΣΟΚ- ΚΙΝΑΛ: “Ανεξάρτητα από τους ισχυρισμούς του Πρωθυπουργού, η ευθύνη του είναι δεδομένη, αμείωτη και μη μεταβιβάσιμη”

Σε αντίθεση με τη Νέα Δημοκρατία που θέλει η εξεταστική για τις υποκλοπές να επεκταθεί σε βάθος δεκαετίας και να αφορά γενικότερα και θεσμικά την ΕΥΠ, το ΠΑΣΟΚ- ΚΙΝΑΛ εστιάζει στην παρακολούθηση του Νίκου Ανδρουλάκη από την ΕΥΠ και το Predator.

Επιρρίπτει μάλιστα ευθύνες προσωπικά στον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη.

“Ο πρωθυπουργός και με δική του απόφαση εποπτεύων διοικητικά την ΕΥΠ κ. Κυριάκος Μητσοτάκης, στην τηλεοπτική δήλωσή του, τη Δευτέρα 8 Αυγούστου 2022, κατένειμε σε τρίτους ευθύνες, που ανήκουν όμως ευθέως στον ίδιο, ως εξής:

  • τη διοικητική ευθύνη στον τέως Διοικητή της ΕΥΠ, για ελλιπή χειρισμό και υποτίμηση της πολιτικής διάστασης της «νόμιμης επισύνδεσης»,
  • την «αντικειμενική πολιτική ευθύνη» στον μετακλητό δημόσιο υπάλληλο, τέως Γενικό Γραμματέα και στενό συγγενή του.

Ο κ. Μητσοτάκης ισχυρίστηκε ότι ο ίδιος «δεν γνώριζε» και ότι, εάν γνώριζε, θα απέτρεπε την παρακολούθηση των τηλεφωνικών επικοινωνιών του κ. Ανδρουλάκη. Μόλις πριν λίγο, στην ίδια δήλωση, είχε ισχυριστεί ότι οι επισυνδέσεις ήταν τάχα «νόμιμες» και τυπικά επαρκείς, αλλά όχι πολιτικά αποδεκτές. Επιχείρησε δηλαδή να οχυρωθεί πίσω από την εξωτερική νομιμοφάνεια και να την ταυτίσει με τη νομιμότητα, αν και σύμφωνα με τη ρητή διάταξη του άρθρου 5 παρ.3 του Ν.3649/2008 (ΦΕΚ 39 Α), ο εποπτεύων εισαγγελέας δεν νομιμοποιεί απλά δια της υπογραφής του το όποιο αίτημα της ΕΥΠ, αλλά «ελέγχει τη νομιμότητα των ειδικών επιχειρησιακών δράσεων της, που αφορούν θέματα Δικαιωμάτων του Ανθρώπου». Αυτό εξηγεί ενδεχομένως και την παράδοξη δήλωσή του Πρωθυπουργού ότι δεν θα επέτρεπε να συμβεί κάτι «νόμιμο»”, αναφέρει η πρόταση του ΠΑΣΟΚ για εξεταστική επιτροπή.

“Ανεξάρτητα από τους ισχυρισμούς του κ Πρωθυπουργού, η ευθύνη του είναι δεδομένη, αμείωτη και μη μεταβιβάσιμη:

Ως διοικητικός εποπτεύων την ΕΥΠ, υπερκείμενος του Διοικητή της ΕΥΠ, κατά τις παρ. 1 και 4 του άρθρου 21 του νόμου 4622/2019 περί επιτελικού κράτους, όφειλε να είχε λάβει τα προσήκοντα μέτρα αποτροπής ενεργειών για την παρακολούθηση βουλευτή/ευρωβουλευτή ή/και πολιτικού αρχηγού, χωρίς τη γνώση του. Δεν το είχε πράξει. Αυτό, συνιστά ερευνητέα παράλειψη, εκτός από πλημμελή άσκηση των καθηκόντων του.

Αμέσως μετά την ανάληψη της διακυβέρνησης της χώρας, ο κ. Πρωθυπουργός έθεσε την ΕΥΠ υπό τον άμεσο διοικητικό και πολιτικό έλεγχό του, προσαρμόζοντας ακόμη και τα προσόντα της θέσης του διοικητή σε αυτόν που ήδη είχε επιλέξει ο ίδιος.

Στη συνέχεια, επέφερε αλλαγές στη σχετική νομοθεσία, με επιλογές στοχευμένες, όπως προκύπτει εκ των υστέρων, με χαρακτηριστική την παύση της ενημέρωσης του παρακολουθούμενου από την ΑΔΑΕ, όταν η άρση του απορρήτου της επικοινωνίας του γίνεται για λόγους εθνικής ασφάλειας”, υποστηρίζει επίσης το ΠΑΣΟΚ- ΚΙΝΑΛ και σχολιάζει:

“Η κατάχρηση της έννοιας της «εθνικής ασφάλειας» είναι πλέον κραυγαλέα, έτσι όπως χρησιμοποιείται αδιακρίτως από την αρμόδια υπηρεσία ο λόγος αυτός, προκειμένου να είναι δήθεν ανέλεγκτες όλες οι παρακολουθήσεις, καθώς κατά την καταχρηστική ερμηνεία, που φαίνεται να έγινε εν προκειμένω από όλους τους εμπλεκόμενους προς περιγραφή του Συντάγματος και των εφαρμοστέων διατάξεων, υπό το πρόσχημα αορίστως επικαλούμενων λόγων «εθνικής ασφάλειας δήθεν δεν απαιτείται αιτιολογία, δεν απαιτείται ενημέρωση και δεν απαιτείται, πλέον, η έστω εκ των υστέρων, γνωστοποίηση της παρακολούθησης στον παρακολουθούμενο.”

Το ΠΑΣΟΚ- ΚΙΝΑΛ προτείνει επομένως τη σύσταση Εξεταστικής Επιτροπής, κατά τα άρθρα 68 παρ. 2 του Συντάγματος και 144 παρ. 5 εδ. β’ και επόμενα του Κανονισμού της Βουλής των Ελλήνων, “για να διερευνήσει άμεσα και να διαλευκάνει πλήρως την σκοτεινή και σκανδαλώδη υπόθεση της παραβίασης του απορρήτου των επικοινωνιών του ευρωβουλευτή Νίκου Ανδρουλάκη”.

Ειδικότερα, και προκειμένου να αποδοθούν τυχόν υπάρχουσες πολιτικές, ποινικές ή πειθαρχικές ευθύνες, το ΠΑΣΟΚ- ΚΙΝΑΛ ζητά να διερευνηθούν τέσσερα ερωτήματα:

  1. “Ποιος ζήτησε τη «νόμιμη επισύνδεση» των επικοινωνιών του κ. Ν. Ανδρουλάκη, για ποιο λόγο και σε ποια τεκμηρίωση στηρίχθηκαν οι λόγοι «εθνικής ασφάλειας»; Λήφθηκε υπόψη η ιδιότητα του κ. Ανδρουλάκη ως μέλους του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου; Ήταν, ο κ. Ανδρουλάκης ελεγχόμενος για κατασκοπεία ή τρομοκρατία ή επιβουλή κατά του πολιτεύματος και της εδαφικής ακεραιότητας της χώρας;
  2. Ποιος επιχείρησε να παγιδεύσει το κινητό τηλέφωνο του προέδρου του ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΗΜΑΤΟΣ ΑΛΛΑΓΗΣ με το κακόβουλο λογισμικό Predator; Συνδέεται το γεγονός με την δήθεν «νόμιμη επισύνδεση» στις τηλεφωνικές επικοινωνίες ενός προσώπου και, εν τέλει, ενός κόμματος από την Ε.Υ.Π.; Υφίσταται δίκτυο διασυνδεδεμένων άμεσα ή έμμεσα με την Ε.Υ.Π ιδιωτικών εταιρειών που συνεργάζονται με το Κέντρο Τεχνολογικής Υποστήριξης Ανάπτυξης Καινοτομίας (ΚΕΤΥΑΚ) της ΕΥΠ ή με οποιαδήποτε άλλη χρηματοδοτούμενη από το ελληνικό κράτος οντότητα;
  3. Σε ποιες συγκεκριμένες περιπτώσεις πολιτικών και άλλων προσώπων έχουν υπάρξει επισυνδέσεις ή παγιδεύσεις τηλεφώνων με τη χρήση κακόβουλου λογισμικού και για ποιο χρονικό διάστημα; Ποιοι δύνανται να χρησιμοποιούν το κακόβουλο λογισμικό predator στην ελληνική επικράτεια και ποιες οι σχέσεις αυτών με πολιτικά πρόσωπα και δημόσιους λειτουργούς;
  4. Υπάρχει στην κατοχή και ποιων το περιεχόμενο των υποκλοπών της ΕΥΠ; Ακολουθήθηκε η στο νόμο προβλεπόμενη διαδικασία γνωστοποιήσεων των σχετικών εισαγγελικών διατάξεων; Συντάχθηκαν οι προβλεπόμενες εκθέσεις και σε ποιους κοινοποιήθηκαν; Σε ποιες υπηρεσίες, οργανικές μονάδες και πρόσωπα γνωστοποιήθηκαν τα αρχεία που δημιουργήθηκαν από την επισύνδεση της ΕΥΠ στο κινητό του Νίκου Ανδρουλάκη;”

Προηγουμένως, το ΠΑΣΟΚ- ΚΙΝΑΛ είχε καταθέσει αίτημα στον πρόεδρο της Βουλής για σύγκληση της επιτροπής Θεσμών και Διαφάνειας και την κλήση σε αυτή όχι μόνο του νυν, αλλά και του πρώην διοικητή της ΕΥΠ και άλλων προσώπων, που η Χαριλάου Τρικούπη θεωρεί “κλειδιά” στην υπόθεση των παρακολουθήσεων.

Τι επιδιώκει το ΠΑΣΟΚ

Νωρίτερα το πρωί ο εκπρόσωπος τύπου του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής, Δημήτρης Μάντζος μιλώντας στην ΕΡΤ τόνισε μεταξύ άλλων:

“Εφόσον όλα τα προηγούμενα 24ωρα, επίμονα, η Κυβέρνηση μας έλεγε ότι η νυν διοίκηση της ΕΥΠ είναι έτοιμη και έχει το φάκελο και ότι δήθεν δεν βρίσκει στο κινητό τον Νίκο Ανδρουλάκη να εμφανιστεί για να ενημερωθεί, θεωρούμε και ελπίζουμε ότι η Κυβέρνηση και η ΕΥΠ δεν θα καθυστερήσουν καθόλου και θα έρθουν στην Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας στη Βουλή για να προχωρήσει η θεσμική ενημέρωση των βουλευτών και των πολιτών, όπως προβλέπει το Σύνταγμα και οι νόμοι”.

Ο κ. Μάντζος δήλωσε ότι στόχος του ΠΑΣΟΚ- ΚΙΝΑΛ είναι: “Αφενός να υπάρξει αναζήτηση ευθυνών ώστε να οδηγηθούν στη Δικαιοσύνη οι υπεύθυνοι για αυτή τη συνταγματική επιλογή της παρακολούθησης και της απόπειρας παγίδευσης του κινητού τηλεφώνου του Νίκου Ανδρουλάκη. Και αφετέρου να ανοίξει η συζήτηση -και να συμμετέχουν όλες οι πολιτικές δυνάμεις σε αυτό- για τη θεσμική θωράκιση της χώρας, ώστε να μην επαναληφθούν αντίστοιχα αντιδημοκρατικά φαινόμενα στο μέλλον”.

Καταλήγοντας ο κ. Μάντζος αναφέρθηκε στη διάσταση που έχει πάρει το ζήτημα εντός και εκτός της χώρας αλλά και στην προσπάθεια της ΝΔ να το υποβαθμίσει όπως ανέφερε χαρακτηριστικά.

“Πρώτον το ζήτημα δεν «θάφτηκε», δεν υποβαθμίστηκε, παρά την ιδιαίτερα επίμονη προσπάθεια που έγινε, κυρίως από την πλευρά της ΝΔ, τα πρώτα εικοσιτετράωρα, για να πειστούμε ότι αυτά «συμβαίνουν και εις Παρισίους», ότι συμβαίνουν σε όλους και ότι δεν πρέπει κανείς να αισθάνεται ασφαλής να μιλά στο κινητό του τηλέφωνο ειδικά για πολιτικά ζητήματα.

Το ζήτημα αναδείχτηκε στις πραγματικές του διαστάσεις, όχι μόνο στη χώρα αλλά και διεθνώς. Όλα τα δημοσιογραφικά μέσα του πλανήτη ασχολούνται αυτήν την στιγμή για τις σκιές πάνω από την Αθήνα, πάνω από την Ελλάδα, όσον αφορά στις παρακολουθήσεις πολιτικών αντιπάλων, αλλά και δημοσιογράφων και αυτό είναι κάτι πάρα πολύ σοβαρό”.