01. Θάλεια Κερούλη – Sarca (χαρτί, σπάγγος, 141 x 84 x 17 εκ.) (2020)

01. Θάλεια Κερούλη – Sarca (χαρτί, σπάγγος, 141 x 84 x 17 εκ.) (2020)