Ποινικό παράπτωμα οι καταλήψεις στα πανεπιστήμια

Πειθαρχικό και ποινικό παράπτωμα οι καταλήψεις στα ΑΕΙ, σύμφωνα με το νέο νομοσχέδιο του Υπουργείου Παιδείας.

Πειθαρχικό και ποινικό παράπτωμα οι καταλήψεις στα πανεπιστήμια, σύμφωνα με το νέο νομοσχέδιο του Υπουργείου Παιδείας που τέθηκε από χθες, 13 Ιανουαρίου, σε δημόσια διαβούλευση για μία εβδομάδα.

Πειθαρχικά θα διώκεται επίσης όποιος διακόπτει τις συνεδριάσεις συλλογικών οργάνων, ενώ στο ίδιο πλαίσιο, ως πειθαρχικό παράπτωμα ορίζεται και η αφισορύπανση των χώρων του πανεπιστημίου.

Το νομοσχέδιο ρυθμίζει πώς πειθαρχικά παραπτώματα για τους φοιτητές συνιστούν: «η εκούσια παρεμπόδιση της εύρυθμης λειτουργίας του ιδρύματος, συμπεριλαμβανόμενης τόσο της εκπαιδευτικής, ερευνητικής ή διοικητικής λειτουργίας του όσο και της λειτουργίας των μονομελών και συλλογικών οργάνων και των υπηρεσιών του, καθώς και της απρόσκοπτης χρήσης των εγκαταστάσεων και του εξοπλισμού του.

Επίσης, απαγορεύεται η χρήση των στεγασμένων ή ανοικτών χώρων, των εγκαταστάσεων, των υποδομών και του εξοπλισμού του ιδρύματος χωρίς την άδεια των αρμόδιων οργάνων του».

«Το πειθαρχικό παράπτωμα μπορεί να τελεστεί και με παροχή συνδρομής σε τρίτο πρόσωπο ή διευκόλυνσή του για την τέλεση πειθαρχικού παραπτώματος», ορίζει το νομοσχέδιο.

Ως προς τις ποινές, αυτές ξεκινούν από έγγραφη επίπληξη και συνεχίζουν και κλιμακώνονται με:

Απαγόρευση συμμετοχής σε εξετάσεις ενός ή περισσοτέρων μαθημάτων για μία ή περισσότερες εξεταστικές περιόδους

Προσωρινή ή μόνιμη απαγόρευση χρήσης εξοπλισμού ή εγκαταστάσεων του ιδρύματος

Προσωρινή αναστολή της φοιτητικής ιδιότητας από έναν ως 24 μήνες 

Οριστική διαγραφή