Ποιος κυβερνάει την ΕΥΠ;

Του Πάσχου Μανδραβέλη

Πάσχος Μανδραβέλης: Ποιος κυβερνάει την ΕΥΠ;

Η κυβέρνηση οφείλει πλέον να σοβαρευτεί και να µην παίζει µε τους θεσµούς. Οι παραπάνω απαντήσεις είναι ανατριχιαστικές. Πληρώνουµε µια υπηρεσία, που δεν λογοδοτεί στη Βουλή, δεν εφαρµόζει αποφάσεις του Ανωτάτου ∆ικαστηρίου και ο πολιτικός της προϊστάµενος λέει ότι είναι δική της δουλειά εάν θα εφαρµόζει ή όχι τους νόµους.

Το ερώτηµα είναι τροµακτικό για να τεθεί ξανά µετά εξήντα χρόνια: «Ποιος κυβερνάει αυτόν τον τόπο;» ή, έστω, το πιο σκοτεινό κοµµάτι του κρατικού µηχανισµού που είναι η Εθνική Υπηρεσία Πληροφοριών;

Μάθαµε, δυστυχώς, πριν από ένα χρόνο ότι δεν την ελέγχει η αρµόδια Επιτροπή Θεσµών και ∆ιαφάνειας της Βουλής. Για την ακρίβεια, οι δηµόσιοι υπάλληλοι της υπηρεσίας έφτιαξαν τη δική τους νοµοθεσία και για λόγους «εθνικού» –βεβαίως, βεβαίως– συµφέροντος, δήλωσαν το ακαταλόγιστο στην υπέρτατη δηµοκρατική αρχή, που είναι το Κοινοβούλιο.

Η αρµόδια εισαγγελέας έφτασε –ούτε λίγο ούτε πολύ– να πει ότι µπορεί να παρακολουθήσει και την Πρόεδρο της ∆ηµοκρατίας χωρίς να δώσει λογαριασµό σε κανέναν.

Τώρα, µαθαίνουµε ότι δεν την κυβερνά ούτε ο κατά νόµο πολιτικός της προϊστάµενος, που στη συγκεκριµένη περίπτωση είναι ο πρωθυπουργός. Το είπε ο ίδιος σε συνέντευξή του, διά του κάτωθι διαλόγου:

∆ηµοσιογράφος: «Η ΕΥΠ απάντησε στην Αρχή ∆ιασφάλισης του Απορρήτου των Επικοινωνιών (Α∆ΑΕ) ότι δεν µπορεί να δώσει ενηµέρωση σχετικά µε το ποιος παρακολουθούσε τον Νίκο Ανδρουλάκη. Εχετε πει κι εσείς δηµόσια ότι ο Ανδρουλάκης πρέπει να ενηµερωθεί…».

Κυριάκος Μητσοτάκης: «∆εν θα πω τίποτα για το θέµα αυτό, καθώς αφορά την Εθνική Υπηρεσία Πληροφοριών». ∆ηµοσιογράφος: «Υπάρχει µια απόφαση του ΣΤΕ, κύριε πρόεδρε, της Ολοµέλειας του Ανωτάτου ∆ικαστηρίου…».

Μητσοτάκης: «Είναι ένα ζήτηµα το οποίο αφορά την ανεξάρτητη αρχή και την ΕΥΠ. Από κει και πέρα, η ΕΥΠ συµµορφώνεται µε τις υποδείξεις της ανεξάρτητης αρχής. ∆εν θα µπω καθόλου σε αυτήν τη συζήτηση».

∆ηµοσιογράφος: «Η ΕΥΠ υπό την εποπτεία σας δεν είναι;».

Μητσοτάκης: «Το θέµα αφορά, όπως σας είπα, την Εθνική Υπηρεσία Πληροφοριών και τις απαντήσεις που δίνει και την ανεξάρτητη αρχή. Αν η ανεξάρτητη αρχή καλύπτεται από τις απαντήσεις της ΕΥΠ έχει καλώς, αν δεν καλύπτεται, θα επανέλθει».

Η κυβέρνηση οφείλει πλέον να σοβαρευτεί και να µην παίζει µε τους θεσµούς. Οι παραπάνω απαντήσεις είναι ανατριχιαστικές. Πληρώνουµε µια υπηρεσία, που δεν λογοδοτεί στη Βουλή, δεν εφαρµόζει αποφάσεις του Ανωτάτου ∆ικαστηρίου και ο πολιτικός της προϊστάµενος λέει ότι είναι δική της δουλειά εάν θα εφαρµόζει ή όχι τους νόµους. Προφανώς θα είναι και δική της δουλειά εάν θα δουλεύει για την Ελλάδα ή για άλλες χώρες, αφού παραµένει ανέλεγκτη, ή εάν κάποιοι της ΕΥΠ πουλούν τις υπηρεσίες σε τρίτους. ∆εν το ξέρουµε και δεν θα το µάθουµε ποτέ, αφού ο όρος «Εθνική» «είναι το καλύτερο καταφύγιο των µπαταχτσήδων», που θα έλεγε και ο Σάµιουελ Τζόνσον.

Από την «Καθημερινή»