Πόσο κοστίζουν οι πυρκαγιές: κάθε ένα ευρώ που επενδύεται στην πρόληψη αποτρέπει δύο ευρώ οικονομικής ζημίας

Του Νίκου Λακόπουλου

Mε το δόγμα πως προέχει η ανθρώπινη ζωή η σημερινή κυβέρνηση αποφεύγει να μιλήσει για την καταστροφή εκατομμυρίων στρεμμάτων, περιουσιών -και τελικά και ανθρώπινων ζωών-και να απαντήσει σε ένα ερώτημα: πόσο κοστίζουν οι πυρκαγιές και ποιος θα τις πληρώσει;

Μια συζήτηση για το οικονομικό κόστος των πυρκαγιών που έχει αρχίσει στην Ευρώπη οδηγεί στην υποψία πώς θα ήταν καλύτερα να επενδυθούν ποσά για την πρόληψη, την αποφυγή και την έγκαιρη αντιμετώπισή τους.

Την τελευταία εικοσαετία, στην Ελλάδα εκδηλώνονται κάθε χρόνο περίπου 10.000 πυρκαγιές υπαίθρου και καίγονται κατά μέσο όρο 386.812 στρέμματα. Οι τελευταίες πυρκαγιές έχουν κάψει ως τώρα τριπλάσια στρέμματα.

Μια έρευνα για τον αντίκτυπο των πυρκαγιών στη Νότια Ευρώπη που δημοσιεύθηκε σε επιστημονικό περιοδικό του οργανισμού Elsevier αναφέρεται, ότι η αρνητική επίδραση των πυρκαγιών στον ετήσιο ρυθμό αύξησης του ΑΕΠ σε περιφερειακό επίπεδο κυμαίνεται από 0,11 έως 0,18% σε 8 χρόνια.

Οι μετρήσεις δείχνουν ετήσιες οικονομικές απώλειες για τη Νότια Ευρώπη της τάξης των 13-21 δισ. ευρώ, ενώ μια μελέτη για τις πυρκαγιές σε Πορτογαλία, Ισπανία, Ιταλία και Ελλάδα από το 2011 έως το 2018 δείχνει ότι μπορεί να οδηγήσει σε μείωση του ρυθμού αύξησης του ΑΕΠ κατά περίπου 3,3–4,8%.

Τα βάρη από τις πυρκαγιές, την προώθηση ουσιαστικής δασοπυροπροστασίας, αλλά και την παρεπόμενη αντιπλημμυρική θωράκιση είναι μεγάλα στον προϋπολογισμό, αν και το μέγεθός τους είναι ακόμα νωρίς να προσδιοριστεί.

Το συνολικό κόστος για την Ελλάδα από την ανθρωπογενή κλιματική κρίση, όσον αφορά στην παραγωγικότητα, την υγεία, τη γεωργία, είχε εκτιμηθεί ότι θα ξεπεράσει το ποσό των 700 δισ. ευρώ μέχρι το τέλος του 21ου αιώνα.

Με ένα μέσο κόστος 650 Ευρώ ανά στρέμμα ο απολογισμός για τις πυρκαγιές είναι πολλά δισεκατομμύρια που πρέπει να βρεθούν και κάποιος θα πληρώσει, ενώ φαίνεται πως είναι ανάγκη να μεταβληθεί ο συσχετισμός των δαπανών ανάμεσα στην πρόληψη και την κατάσβεση των δασικών πυρκαγιών.

Στην Ελλάδα, αλλά και στις άλλες μεσογειακές χώρες όπως είναι η Ιταλία, η Γαλλία και η Ισπανία, τώρα είναι 80%-20% υπέρ της κατάσβεσης.

O αρμόδιος Επίτροπος της ΕΕ για τη διαχείριση κρίσεων, ο Σλοβένος Γιάνες Λέναρσιτς, κατέληξε σε μια συνταρακτική διαπίστωση: κάθε ένα ευρώ που επενδύεται στην πρόληψη αποτρέπει δύο ευρώ οικονομικής ζημίας από τις πυρκαγιές.

Μια έκθεση της Τράπεζας της Ελλάδας δείχνει πώς οι πυρκαγιές έχουν επιπτώσεις στο εισόδημα και την απασχόληση, τον πλούτο και, κατά συνέπεια, την κατανάλωση, τις επενδύσεις και την οικονομική μεγέθυνση.

«Τα ακραία καιρικά φαινόμενα επηρεάζουν αρνητικά τις παραγωγικές δυνατότητες του πρωτογενούς τομέα, προκαλούν απώλειες στον κεφαλαιακό εξοπλισμό, τις υποδομές και τα περιουσιακά στοιχεία (κτιριακό εξοπλισμό κ.λπ.), ενώ επηρεάζουν αρνητικά την παραγωγικότητα της εργασίας».