Πώς βρίσκουμε την κατανομή των εδρών των ευρωβουλευτών

Του Ανδρέα Τσολακόπουλου

Παράδειγμα: Η δημοσκόπηση 16/5/2024 ΤΗΣ  PULSE-SKAI

Σ= Άθροισμα ποσοστών συνδυασμών, που ο καθένας ΚΑΛΥΠΤΕΙ  το 3% των συνολικών ψήφων.  ν=21 = ο συνολικός αριθμός των εδρών.

Υπόμνημα: Βρίσκω το άθροισμα Σ των ποσοστών όλων των συνδυασμών που καλύπτουν το πλαφόν 3% των συνολικών ψήφων, οπότε, το ΕΚΛΟΓΙΚΟ ΜΕΤΡΟ είναι Σ/ν=Σ/21.

Το άθροισμα Σ΄ των υπολοίπων ποσοστών είναι συμπλήρωμα του 100. Δηλ. Σ΄=100-Σ

Για Σ΄=16% το εκλογικό μέτρο είναι ακριβώς 4% και για Σ΄=37% είναι ακριβώς 3%.

Για Σ΄ από 0% μέχρι 16% το εκλογικό μέτρο είναι μειούμενο από 100%/21=4,76% μέχρι 4.

Για Σ΄ από 16%, μέχρι 37% (το όριο),το μέτρο είναι μειούμενο από 4% μέχρι 3%..

Οι πρώτες στήλες αναφέρονται στην ΠΡΟΘΕΣΗ και οι τελευταίες στην ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΨΗΦΟΥ.

Στη συνέχεια, βρίσκω τα αντίστοιχα πηλίκα των ποσοστών των συνδυασμών δια του εκλογικού μέτρου.

Προσέγγιση δύο δεκαδικών είναι συνήθως υπεραρκετή. Για σύμπτωση δεκαδικών (σπάνια), αν υπάρχει και δεν λαμβάνονται υπόψη, ή απορρίπτονται και των δύο, τότε συνεχίζεται η διαίρεση, ή εργαζόμαστε με τα αθροίσματα των ψήφων, όπως προβλέπεται θεωρητικά στο νόμο, αλλά αποφεύγεται.

Το ακέραιο μέρος του πηλίκου [Π/Μ] αφορά στην Α΄ κατανομή και αν (συνήθως) δεν καλύπτονται όλες οι 21 έδρες, ακολουθεί η Β΄ κατανομή κλπ και προστίθεται από μία έδρα, αρχίζοντας από το συνδυασμό με τα μεγαλύτερα αχρησιμοποίητα υπόλοιπα κλπ.

Συνήθως, συμπίπτουν τα αποτελέσματα της ΠΡΟΘΕΣΗΣ με την ΕΚΤΙΜΗΣΗ, όαν γίνεται καλύτερη αναγωγή.

ΠΡΟΘΕΣΗ ΨΗΦΟΥ     ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΨΗΦΟΥ  
 Ποσ. Π  % Πηλίκο Π/ΜΈδρες Α+Β= Ποσοστό Π  %Πηλίκο Π/ΜΈδρες Α+Β=
Ν. Δημοκρατία29% 7,61%7+1=8 33%7,93%7+1=8
ΣΥΡΙΖΑ14% 3,67%3+1=4 16%3,84%3+1=4
ΠΑΣΟΚ11% 2,89%2+1=3 12,5%3,0%3
Κ.Κ.Ε.07% 1,84%1+1=2 08%1,92%1+1=2
ΕΛΛΗΝ. ΛΥΣΗ08% 2,10%2 09%2,16%2
ΝΙΚΗ03% 0,79%0+1=1 03,5%0,84%0+1=1
ΠΛΕΥΣΗ  ΕΛ.03% 0,79%0+1=1 03,5%0,84%0+1=1
Ν. ΑΡΙΣΤΕΡΑ     03%0,72%0
ΜΕΡΑ 25     03%0,72%0
Άθροισμα  Σ75%     Άθροισμα Σ91,5%
Άθροισμα Σ΄ Υπόλοιπων25% ΕΚΛΟΓΙΚΟΜΕΤΡΟΜ=3,57%  ΕΚΛΟΓΙΚΟ ΜΕΤΡΟΜ=4,36%
Με Π < 3%.  Σ/ν=75/21   Σ/ν=91,5/21 

*Μαθηματικός,  Νεάπολη.