Ροζ συννεφάκι

Του Βασίλη Κόκκα

         ” Τό πονηρότερον αλλά τό μάλα εξαπατώμενον έξ όλων τών ζώων τής γής είναι ό Έλλην.”
                                     ΕΜΜ.ΡΟΙΔΗΣ

Πολλοί γύρω μας πετούν σέ ρόζ σύννεφα.Σέ πείσμα τής πραγματικότητας! Δέν ξέρω από πού αντλεί ή κοινωνία μας τόση αισιοδοξία…

Γιατί ή αλήθεια είναι ότι σήμερα ζούμε σέ συνθήκες ύφεσης,κανείς δέν μάς προιδεάζει γιά τά μελλούμενα καί οί περισσότεροι αυταπατώνται ότι τά πράγματα πάνε καλά…

Κι όμως,δέν θά έπρεπε νά είμαστε τόσο χαρούμενοι αλλά νά ανησυχούμε σφόδρα! Ή χώρα άγεται καί φέρεται καί μέ μαθηματική ακρίβεια οδεύει σέ παρακμή.Τήν ίδια στιγμή πού ή κομπανία τών αχόρταγων πού βρίσκεται στό γκοβέρνο,μέ τό πατρονάρισμα τής ολιγαρχίας τών ΜΜΕ καί τών βαρώνων τού χρήματος,συνειδητά παραπλανά τό πόπολο καί αδιάλειπτα ψάλλει τόν επινίκιο ύμνο άδοντα,βοώντα,κεκραγότα καί λέγοντα!

Από τήν άλλη οι ταγοί τής πάλαι ποτέ μεγάλης προοδευτικής δημοκρατικής παράταξης έχουν στρατηγική μόνο γιά τήν πάρτη τους ενώ γιά τόν κοινωνικό καί πολιτικό χώρο πού θέλουν νά εκφράσουν δέν έχουν καμία!!!

Αναζητούνται επειγόντως αντίδοτα κατά τής πολιτικής μας βλακογνωσίας καί βλακοπραξίας.Αυτά όμως δέν παρασκευάζονται αυτόματα.Γι αυτό,τόν πόνο θά τόν βιώσουμε…Στήν κάλπη τού Ιουνίου θά πάμε μέ πικρό χαμόγελο.