Το Ανοιχτό Παράθυρο ετοιμάζει την επιστροφή του

 

Η προσωρινή αναστολη της λειτουργίας του Ανοιχτού Παράθυρου, ήταν  επιβεβλημένη  μέχρι να εδραιωθούν οι προυποθέσεις επιστροφής του ως  ανεξάρτητης διαδικτυακής εφημερίδας γνώμης.

Η ιδέα  για τη   δημιουργία ενός ζωντανού διαδικτυακού χώρου,  στον οποίο θα διασταυρώνονται σκέψεις, ιδέες και  απόψεις , χωρίς περιορισμούς   και με  σταθερή επιδίωξη την ευρωπαϊκή προοπτική της χώρας, αποδείχθηκε βιώσιμη– αν κριθεί από την  ανταπόκριση των χρηστών και τη στράτευση  αξιολογων αρθογράφων,  στο διάστημα της δοκιμαστικής λειτουργίας του .

Αυτή την  περίοδο καταβάλονται προσπάθειες για  την πληρέστερη  τεχνική και δημοσιογραφική υποστήριξή του.

Πλην της αναζήτησης  των απαιτούμενων -διαφανών- πόρων, το εγχείρημα θα κριθεί  πρωτίστως  απο την ανταπόκριση  που θα έχει η προσκληση για συνεργάτες.  Πρόσωπα που  θα αποφασίσουν να καταθέτουν τις απόψεις τους , τις ιδέες και τους προβληματισμούς τους, μονίμως  ή κατά περιπτωση,  στις σελίδες της εφημερίδας.

Οι  νέοι  ανθρώποι , οι πολιτικοί, οι επιστήμονες, οι εκπρόσωποι φορέων και οργανώσεων, αλλά και  οι απλοί πολίτες  που θα  εκφράζονται, θα τοποθετούνται – ή και θα αντιπαρατίθενται-  στις σελίδες του  ΑΠ,  θα είναι είναι η  βάση της δραστηριότητάς  του, ως  ελεύθερου πεδίου διατύπωσης γνώμης  στο Διαδίκτυο.

Περισσότερες πληροφορίες μπορούν να ζητήσουν όσοι ενδιαφέρονται  στο : [email protected]

 

Γιώργος Λακόπουλος