Το Ανοιχτό Παράθυρο για να υπάρχει χρειάζεται την βοήθεια σου

Ανοιχτό Παράθυρο

Το Ανοιχτό Παράθυρο είναι μια έπαλξη της ανεξάρτητης δημοσιογραφίας που δεν έχει χορηγούς και σπόνσορες και χρηματοδοτείται από το κοινό του. Για να συνεχίσει να το κάνει ζητά τη δική σου συνδρομή όσο μικρή κι αν είναι.

Ενισχύστε μας για να συνεχίσουμε να υπερασπίζουμε την ιδέα πως η Πολιτική θα έπρεπε να είναι μία από τις Καλές Τέχνες. Η βασική μας “γραμμή” είναι η ελεύθερη έκφραση και ο διάλογος και οι αναγνώστες είναι ο επίσημος χορηγός μας.

Ανοιχτό Παράθυρο

Ενισχύστε το ΑΠ με μια οικονομική συνεισφορά στον λογαριασμό:

ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ: ΛΑΚΚΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ GR 470172 0510 0050 5100 6610 503