Το ζιαφέτι καί οι ληστές στο διπλανό μπακάλικο…

Του Βασίλη Κόκκα

Ζιαφέτι είναι τό φαγοπότι μετά μουσικής,τό ξεφάντωμα,τό γλέντι. Δάνειο από τά τούρκικα… Ακούγεται σπάνια καί σήμερα, ιδίως γιά τά γλέντια πού γίνονται στά πανηγύρια στά χωριά.Τά παλιότερα χρόνια,
ζιαφέτι γινόταν καί όταν τελείωνε τό χτίσιμο ενός σπιτιού καί ό νοικοκύρης τραπέζωνε τούς μαστόρους.Στό γενέθλιο τόπο καταγωγής μου,στό Ζαγόρι,ζιαφέτι είναι όταν μαζεύονται 20-30 άτομα,βάζουν ένα αρνί σέ καφενείο νύχτα καί σού λένε έλα!!!

Ωραία λέξη τό ζιαφέτι καί άς μήν τήν έχουν πλέον τά περισσότερα λεξικά. Κρίμα,γιατί στούς ζοφερούς καιρούς μας,έχουμε ανάγκη από πολλά συνώνυμα τής ευωχίας,τής συντροφικότητας καί τής αλληλεγγύης….

Δέ μού κάνει εντύπωση πού τόσο ενοχλεί τό φοιτητικό ζιαφέτι στά δημόσια πανεπιστήμια τούς κατά φαντασίαν ” αρίστους” τής Μητσοτάκης ΑΕ.Παραπληροφορούν,
ψεύδονται,συκοφαντούν καί καθυβρίζουν γιατί δέν έχουν άλλο τρόπο ν’αντιμετωπίσουν τήν πραγματική νεανική αριστεία πού στέκεται όρθια,αξιοπρεπής καί αντιστέκεται!

Τήν αριστεία πού δέ χαρίσθηκε,δέν αγοράσθηκε ούτε ….κληρονομήθηκε αλλά
κατακτήθηκε μέ διάβασμα,επίπονη μελέτη ,προσωπικές καί οικογενειακές θυσίες.Τά 19άρια καί τά 20άρια τής Ιατρικής καί τού ΕΜΠ πού υπερασπίζονται τό Σύνταγμα τής χώρας πού ανερυθρίαστα ποδοπατείται  γιά νά εισέλθουν ιδιωτικές επιχειρήσεις στήν τριτοβάθμια εκπαίδευση.

Παλιά ήταν τό περίφημο 1 -1 -4 ! Σήμερα είναι τό 1-2-5…..Τό δικαίωμα τής αντίστασης είναι πατριωτική πράξη καί δέν είναι ” ληστεία” κύριε πρωθυπουργέ! Όπως καί ή ύπαρξη αντιπολίτευσης είναι αναπόσπαστο στοιχείο τής δημοκρατικής λειτουργίας κύριοι τής υποτιθέμενης άλλης πλευράς τού ποταμού πού όμως ποιείτε τήν νήσσαν συστηματικά,
λησμονώντας ότι ή ανοχή είναι ένοχη!

Τό άρθρο 16,παράγραφος 5 τού Συντάγματος ορίζει: ” Ή Ανώτατη Εκπαίδευση παρέχεται αποκλειστικά από ιδρύματα πού αποτελούν νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου μέ πλήρη αυτοδιοίκηση.”!!! Τί δέν καταλαβαίνουμε; Γιατί τόσοι πολλοί κάνουν τόν Κινέζο;

Όμως,ό σεβασμός τού συντάγματος δέν είναι μόνον πατριωτικό καθήκον.Δέν είναι μονάχα στοιχείο πολιτικής αλλά καί στοιχείο βαθειάς ψυχολογίας!!! Ή υποτίμηση καί ή ετσιθελική αγνόηση τού Νόμου καί τών συνταγματικών διατάξεων,αποτελεί στοιχείο γενεσιουργό τού φασισμού καί τής δημοκρατικής εκτροπής πού απειλεί όλο τό πολιτικό φάσμα.Ό Νόμος πέρα από απονομή δικαιοσύνης είναι φραγμός σέ οράματα παντοδυναμίας,πολιτικά παραληρήματα καί παράνομες συμπεριφορές!!! Τί λέω τώρα….

Όταν από τά πρωθυπουργικά χείλη καθυβρίζονται οί φοιτητές πού κάνουν καταλήψεις ώς…. ” ληστές”   καί κάνουμε τουμπεκί ψιλοκομμένο τό ότι έκαστο από τά κόμματα πού κανοναρχούν τήν πολιτική ζωή τού τόπου τίς τελευταίες δεκαετίες έχει ρίξει φέσι 400 εκατομμυρίων ευρώ!
Αντί γιά τήν αναγκαία συστράτευση όλων,στή βάση τής απλής λογικής,γιά νά ξεφύγει τό Ελληνικό Πανεπιστήμιο από τήν οριακή κατάσταση πού βρίσκεται εδώ καί χρόνια,
αντί νά αναληφθεί εθνική προσπάθεια γιά τή διασφάλιση τής ποιότητας τών σπουδών καί τήν προστασία τής διεθνούς αξίας τών πτυχίων σέ ένα ανταγωνιστικό διεθνοποιημένο περιβάλλον,επιλέγεται αυθαίρετα ή άνευ όρων παράδοση τής τριτοβάθμιας εκπαίδευσης στά πιράνχας τών ιδιωτικών συμφερόντων.Παραβλέπει βέβαια ή ψευδοελίτ καί όσοι συμπορεύονται μαζί της ότι ή πανεπιστημιακή παιδεία οφείλει νά έχει εγγενή καί όχι απλά εργαλειακή αξία! Όταν τό Πανεπιστήμιο γίνεται επαγγελματική σχολή, τότε σταματά νά καλλιεργεί τήν επιστήμη καί γίνεται τεχνογνωσία….

Τήν ίδια στιγμή πού ό επικεφαλής τών  “αρίστων” δείχνει νά προτιμά νά στέλνει τούς πραιτωριανούς τής πανεπιστημιακής τάξης νά τά βάλουν μέ τούς φοιτητές,δέν έχει τίποτα νά πεί γιά τό πώς μπορεί ν’αλλάξει τό σημερινό παρακμιακό καθεστώς.Βλέπετε, είναι πανταχού παρούσα ή διαπλοκή ανάμεσα στήν πολιτική καί τήν ακαδημαική νομενκλατούρα καί ουδόλως ενοχλείται ή ψευδοελίτ – κάθε άλλο-πού οί ακαδημαικοί αξιολογούνται ανάλογα μέ τήν πολιτική καί συνδικαλιστική σκούφια πού φορούν ή καί τήν κοινωνική καί οικογενειακή προέλευση πού έχουν…..

Έχει άραγε τό Ελληνικό Πανεπιστήμιο εσωτερικές δυνάμεις νά ανατρέψει τή σημερινή εικόνα; Σέ κάθε περίπτωση ή αντίδραση τού δημόσιου πανεπιστήμιου δέ μπορεί νά είναι ή αυτοαναίρεση του! Νά γιατί έχουν δίκιο οί φοιτητές νά διαμαρτύρονται καί νά αγανακτούν. Στήν παρούσα συγκυρία,δυστυχώς,είναι μοναχοί τους, άν καί είμαι σίγουρος ότι μπορούν νά τά καταφέρουν καί χωρίς δεκανίκια! Οί νέοι μας είναι αρκετά δυνατοί γιά νά περπατούν μόνοι τους! Στό τέλος, στούς κατά φαντασίαν “αρίστους” θά μείνει ή πίκρα τής ιδεοληψίας,τό απωθημένο καί ή ζήλεια γιά τό επινίκιο ζιαφέτι τών …..ληστών τού διπλανού μπακάλικου!!!