Το σχόλιο του Νίκου Κοτζιά για τις παραιτήσεις

Πρόσωπα που εμπλέκονται άμεσα ή έμμεσα σε παρακολουθήσεις παραιτήθηκαν, όμως, δεν παραιτήθηκε το σύστημα από τις παρακολουθήσεις.

Κάθε άλλο.

Διδάσκεται για να οργανωθεί «καλύτερα».

Αυτό οφείλει να κάνει και το δημοκρατικό κίνημα για να τις αντιμετωπίσει