Σκίτσο: ΣΤΕΛΙΟΣ ΚΑΛΟΓΕΕΡΑΚΗΣ

Σκίτσο: ΣΤΕΛΙΟΣ ΚΑΛΟΓΕΕΡΑΚΗΣ

Τι έγινε στις Βρυξέλλες (από τη στήλη ΡΕΠΟΡΤΕΡ ΛΑΜΔΑ)