ΒΟΥΛΗ «ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗ ΚΑΙ ΣΥΝΑΨΗ ΔΑΝΕΙΑΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΕ ΤΟΝ ESM» ΣΥΖΗΤΗΣΗ

ΒΟΥΛΗ  «ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗ ΚΑΙ ΣΥΝΑΨΗ ΔΑΝΕΙΑΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΕ ΤΟΝ ESM» ΣΥΖΗΤΗΣΗ

Φωτό:(ΑΠΕ-ΜΠΕ/ΓΙΑΝΝΗΣ ΚΟΛΕΣΙΔΗΣ