Χωρίς ταυτότητα…

Του Βασίλη Κόκκα 

Ή στροφή τών κομμάτων τής κεντροαριστεράς σέ πολιτικές πού εγκαταλείπουν όλους όσους ασφυκτιούν μέσα στή σύγχρονη πολιτική καί κοινωνική πραγματικότητα στό χυλό τής συγκατάβασης, τής γενικότητας καί τών τεχνοκρατικών λύσεων είναι πρόδηλα ατελέσφορη καί αυτοκαταστροφική!

Ή εξάχνωση τών διαχωριστικών γραμμών,ή στροφή πρός τίς πολιτικές τής κεντρώας συναίνεσης,ή ύφεση τής διαμάχης γύρω από κατεστημένες μορφές στήν οικονομία καί τήν ευρύτερη κοινωνία είναι ένδειξη παραίτησης καί σημάδι υποταγής τής προοδευτικής παράταξης…

Μέ όσα γίνονται καί μέ όσα δέ γίνονται,είναι φυσικό επακόλουθο νά επιτείνεται στήν κοινωνία ή διάδοση τού κυνισμού,τής απάθειας καί τής αδιαφορίας γιά τά κοινά ενώ ταυτόχρονα εξουθενώνεται τό στοιχείο τού διακυβεύματος στήν εκλογική αντιπαράθεση μέ μοναδικό ωφελούμενο τή δεξιά.Πού,επιτήδεια παντρεύει τήν εξουσία τών ειδικών τού πολιτικού μάρκετινγκ καί τών επαγγελματιών τής διαχείρισης…

Ό σύγχρονος μεσαίος χώρος τών πολιτικά αδιάφορων καί εξατομικευμένων πραγματιστών είναι βούτυρο στό ψωμί τών κυβερνώντων!!! Ένα αδρανοποιημένο καί κυνικό πλήθος πού έχει αφομοιώσει τούς βασικούς όρους τού παιχνιδιού,έχει συμβιβαστεί μέ τίς παθογένειες καί τήν αναποτελεσματικότητα τής πολιτικής καί απομακρύνεται από τά κόμματα καί τίς ιδεολογίες.Στό αρχιπέλαγος τής δήθεν μεσαίας τάξης πού ζεί μέ τήν αυταπάτη τής καταναλωτικής ηδονής σέ βάρος τών ” παρωχημένων” συλλογικών οραμάτων,ή συντηρητική παράταξη έχει τόν πρώτο καί συνήθως τόν τελευταίο λόγο…

Ή ύφεση τής δημοκρατικής διαπάλης καί ή αφαίρεση ουσιαστικών επιδίκων από τήν ημερήσια διάταξη αφήνει ελεύθερο τό πεδίο καί γιά τήν πολιτική αξιοποίηση τής κοινωνικής δυσαρέσκειας όλων όσων κλυδωνίζονται οί ζωές τους από ακραίες δεξιές καί δήθεν αντικαθεστωτικές δυνάμεις
πού εκφέρουν έναν κατ’επίφαση συγκρουσιακό λόγο κατά τού πολιτικού κατεστημένου,ανεβαίνοντας έτσι στό κύμα τής δυσαρέσκειας όσων ψάχνουν αλλά δέ βρίσκουν άλλα πολιτικά οχήματα γιά νά εκφράσουν τή δυσφορία τους.Βλέπετε,οί πάλαι ποτέ ” σύντροφοι” τής κεντροαριστεράς δέν εννοούν νά τερματίσουν τίς πολυετείς καλοκαιρινές τους διακοπές….

Έτσι όμως,αντί νά βελτιώνονται τά ήθη καί νά καλυτερεύει ή δημοκρατία μας, παλινδρομούμε σέ γελοιότητες καί πρωτογονισμούς!!! Ή ομοιομορφία τών κομμάτων,ή εξάλειψη τών ριζικών αντιθέσεων,ή στεγανοποίηση τής χάραξης πολιτικής από τό δημόσιο διάλογο καί τήν κοινωνική διαπάλη,έχουν ώς αποτέλεσμα νά γίνει καθοριστική ή λειτουργία τής εικόνας γιά τόν προσεταιρισμό τών ψηφοφόρων.Τό life style πρωταγωνιστής! Ή πολιτική διαμάχη δέν επικεντρώνεται πιά στίς ιδέες καί τά πολιτικά προγράμματα αλλά στά πρόσωπα!!!

Οί εκλογές γίνονται ένα παιχνίδι γύρω από ονόματα καί εικόνες παρά μιά ευκαιρία νά συζητήσουν οί πολίτες μέ τούς πολιτικούς καί τά κόμματα γιά τά κοινωνικά προβλήματα.
Θυμηθείτε το άν καί δέ θά είναι ή πρώτη φορά….Τόν Ιούνιο θά γελάσει καί τό παρδαλό κατσίκι Βρυξελλών μέ τίς επιλογές πού θά κάνει ή λαότητα τής φαιδράς πορτοκαλέας….
Ανάμεσα σέ αρσιβαρίστες, μπαλαδόρους, μαιντανούς τής trash tv καί προβεβλημένα υποδείγματα δημοσιογραφικής αφεντικογραφίας!

Επιτέλους,είναι επιτακτική ανάγκη νά πολιτικοποιηθεί ξανά ό κομματικός ανταγωνισμός!!! Νά εγκαθιδρυθούν νέες, σαφείς πολιτικές ταυτότητες.Πού θά ενεργοποιήσουν τούς πολίτες,θά υποδαυλίσουν τή μαχητικότητα τους,θά τούς κινητοποιήσουν καί θά τούς προσανατολίσουν γιά τήν υπέρβαση τών σημερινών αδιεξόδων.

Ή επίπεδη καί ανούσια κομματική διαμάχη δέ μάς αφορά ούτε οί μάχες οπισθοφυλακής καί οί ανταγωνισμοί περί όνου σκιάς.Ενδιαφέρον καί αξία έχει ή αντιπαράθεση επί τής ουσίας.
▪︎ Μέ τούς ταλιμπάν τής συντηρητικής δεξιάς καί τούς ορκισμένους εχθρούς τού κράτους πρόνοιας πού ανερυθρίαστα αποδομούν καθημερινά ζωτικές κοινωνικές λειτουργίες
(υγεία,εκπαίδευση,επικοινωνίες,ενέργεια,
συγκοινωνίες,νερό).
▪︎Μέ τό αποχαλινωμένο κεφάλαιο καί τήν εξουσία τής οικονομικής ολιγαρχίας πού αντιπαραθέτουν φρεγάτες στίς βαρκούλες τής ασθενικής δημοκρατίας μας!
▪︎Μέ ένα σύστημα ΜΜΕ πού έχουν πάψει πρό πολλού νά είναι οί εκφραστές τής κοινωνίας καί κατάντησαν οί μηχανισμοί τής χειραγώγησης της!
▪︎ Μέ μία κατεστημένη πολιτική τάξη,κυνική, ανήθικη,αποκομμένη από κάθε λογοδοσία καί
δημόσιο έλεγχο!

Άν υπάρχει συγκεκριμένο αντικείμενο στόχευσης,τότε μόνο μπορεί νά πυροδοτηθεί πολιτική δραστηριοποίηση μεγάλων κοινωνικών ομάδων καί ν’αμφισβητηθεί σοβαρά ή ηγεμονία τών μετρίων καί ανθυπομετρίων πού μάς κυβερνάν….Μόνο καί μόνον έτσι μπορεί νά προκύψει στόν ορίζοντα μιά αναζωπύρωση τής δημοκρατικής πολιτικής!!!