Ψυχώσεις

Του Βασίλη Κόκκα 

Είναι πολύ λογικό,απολύτως φυσιολογικό καί κάποιες φορές πλήρως δικαιολογημένο, ούκ ολίγοι προοδευτικοί πολίτες νά έχουν ενστάσεις, αντιρρήσεις καί ενίοτε σοβαρές διαφωνίες μέ τήν πολιτική τού Σύριζα.Τόσον όσον αφορά τά κυβερνητικά πεπραγμένα τής περιόδου 2015-19  αλλά καί τήν μετέπειτα πορεία ώς αξιωματική αντιπολίτευση….

Αυτό όμως πού δέν είναι καθόλου λογικό ούτε φυσιολογικό καί έν τέλει μοιάζει παντελώς αδικαιολόγητο είναι ή αντιΣύριζα
ψύχωση αρκετών από τό πάλαι ποτέ ΠΑΣΟΚ, νά βρίσκει αντίκρυσμα καί διέξοδο στή φανατική υποστήριξη τής Μητσοτάκης ΑΕ !!!!

Ακόμα καί γιά τά πιό τρανταχτά καί κραυγαλέα ανομήματα της……Όταν δέ στηρίζουν ανερυθρίαστα,αρκούνται στό νά καταπίνουν τή γλώσσα τους….
Αυτός ό έρωτας πού δύσκολα αποκρύβεται πλέον,ανάγεται καί έχει ρίζες στή βαθειά ψυχολογία!!!Δέν έχει νά κάνει μόνο μέ ζηλόφθονα συναισθήματα γιατί ήρθαν κάποιοι από τό …….πουθενά καί πήραν τή μπουκιά από τό στόμα αυτών πού θεωρούσαν ότι ανήκουν πλέον στό κλάμπ τών…… αθανάτων
καί διατηρούν αναπαλλοτροίωτα δικαιώματα νομής τής εξουσίας!!!!Δέν έχει νά κάνει μόνο μέ τήν πολύχρονη καί συστηματική πλύση εγκεφάλου τών ΜΜΕ…..

Ίσως έχει νά κάνει καί μέ τό γεγονός ότι αυτοί οί άνθρωποι – μερικοί έξ αυτών μεγαλοσχήμονες πολιτικοί-,ουδέποτε είχαν πραγματικά πολιτική ιδεολογία καί στέρεες αρχές πού νά συνυφαίνονται μέ τίς ανάγκες τής προσωπικής ταυτότητας!!!Καί ή πικρή αλήθεια είναι ότι τό μεγάλο ΠΑΣΟΚ τούς χωρούσε όλους…..Αδιακρίτως…..Χωρίς
προαπαιτούμενα,αξιώσεις καί ιδιαίτερες απαιτήσεις…..Γιατί σέ τελευταία ανάλυση,δέν ήταν πολιτικό κόμμα αλλά ένα …..μέτωπο!!!

Δέν έχει ό Σύριζα τό μονοπώλιο στήν προοδευτική παράταξη….Υπάρχουν καί άλλοι! Καί καλώς υπάρχουν!!! Γιατί δυνητικά αυτό μπορεί νά λειτουργήσει προωθητικά γιά νά δρομολογηθούν προοδευτικές εξελίξεις γιά τή χώρα…  Αρκεί νά ξεφύγουν κάποιοι από τίς ψυχώσεις τους!!!Αρκεί νά διαμορφώσουν καί νά αγωνισθούν γιά τή δική τους αυτόνομη καί διακριτή πολιτική ταυτότητα…..Πού δέν επιτρέπεται όμως επ’ουδενί νά εφάπτεται καί νά συγκοινωνεί μέ τή δεξιά πολυκατοικία!

Αρκεί νά συνειδητοποιήσουν,ότι αντί νά κατατρίβονται σέ διαρκείς άγονες αντιπαραθέσεις μέ τήν αξιωματική αντιπολίτευση,είναι προτιμότερο νά μάχονται γιά τήν παράταξη τους….Γιατί τουλάχιστον τότε,μάχεσαι ταυτόχρονα (ιδιοτελώς ή ανιδιοτελώς) καί γιά τόν εαυτό σου!!!Μάχεσαι δηλαδή γιά τήν ταυτότητα πού σού επιτρέπει νά προσανατολίζεσαι καί νά επιβιώνεις κοινωνικά μέ ΑΞΙΟΠΡΕΠΕΙΑ……