H ενιαία ψηφιακή αγορά για την Ευρώπη.

Γράφει ο Ευρωλόγος.

Γιατί χρειαζόμαστε μια ψηφιακή ενιαία αγορά στην Ευρώπη?
Ο Πρόεδρος της ΕΕ Γιούνκερ με κάθε ευκαιρία τονίζει ότι αυτή είναι η Επιτροπή της τελευταίας ευκαιρίας! Ή θα παρθούν αποφάσεις ώστε να αντιμετωπισθούν ριζικά τα προβλήματα που ταλανίζουν την Ευρώπη ή το 2020 θα μας βρει με κάτι που πολύ θα απέχει από όσα οι ιδρυτές της Ένωσης οραματίστηκαν.
Μεταξύ των 10 πρωτοβουλιών που αυτή η Επιτροπή φιλοδοξεί να κάνει πράξη είναι και η ενιαία ψηφιακή αγορά για την Ευρώπη.
Το διαδίκτυο και οι ψηφιακές τεχνολογίες αλλάζουν τη μορφή του κόσμου μας σε όλες τις εκφάνσεις της ζωής και σε όλους τους τομείς των δραστηριοτήτων. 315 εκατομμύρια ευρωπαίοι χρησιμοποιούν καθημερινά το διαδίκτυο.
Η Ευρώπη πρέπει να ενστερνιστεί την ψηφιακή επανάσταση και να δημιουργήσει ψηφιακές ευκαιρίες για τους πολίτες της και για τις επιχειρήσεις. Μέχρι σήμερα εξαιτίας των φραγμών που υπάρχουν στο διαδίκτυο, στερούμαστε τη δυνατότητα πρόσβασης σε αγαθά και υπηρεσίες.
Η ψηφιακή αγορά αποτελείται σήμερα από εθνικές διαδικτυακές υπηρεσίες (42%), και διαδικτυακές υπηρεσίες με έδρα τις ΗΠΑ (54 %). Οι ευρωπαϊκές διασυνοριακές διαδικτυακές υπηρεσίες αντιπροσωπεύουν μόλις το 4%
Με ποιον τρόπο μπορεί να αλλάξει το σκηνικό; Αξιοποιώντας τις δυνατότητες της ενιαίας αγοράς της ΕΕ: με την άρση των ρυθμιστικών εμποδίων και τελικά με τη μετάβαση από 28 εθνικές αγορές σε μία. Μια πλήρως λειτουργική ψηφιακή ενιαία αγορά θα μπορούσε να συνεισφέρει στην οικονομία μας περίπου 415 δισ. ευρώ ετησίως και να δημιουργήσει εκατοντάδες χιλιάδες θέσεις εργασίας.
Η στρατηγική για την ψηφιακή ενιαία αγορά που εγκρίθηκε σήμερα περιλαμβάνει μια σειρά δράσεων που θα πρέπει να υλοποιηθούν έως το τέλος του επόμενου χρόνου.
Βασίζεται σε τρεις πυλώνες:

Να βελτιωθεί η πρόσβαση των καταναλωτών και των επιχειρήσεων σε ψηφιακά προϊόντα και υπηρεσίες, σε ολόκληρη την Ευρώπη
Ελευθέρωση του δυναμικού του ηλεκτρονικού εμπορίου. Το 2014, το 15 % των καταναλωτών πραγματοποίησε διαδικτυακές αγορές από άλλες χώρες της ΕΕ, ενώ το 44% αγόρασε διαδικτυακά στην εγχώρια αγορά.
Οι καταναλωτές της ΕΕ θα μπορούσαν κάθε χρόνο να εξοικονομούν 11,7 δισ. ευρώ αν είχαν τη δυνατότητα να επιλέξουν από το πλήρες φάσμα των ευρωπαϊκών προϊόντων και υπηρεσιών για τις διαδικτυακές αγορές τους.
Μόλις το7% των ΜΜΕ στην ΕΕ πραγματοποιούν διασυνοριακές πωλήσεις. Οι μικρές ηλεκτρονικές επιχειρήσεις που επιθυμούν να ασκήσουν εμπορική δραστηριότητα σε άλλη χώρα της ΕΕ αντιμετωπίζουν επιπλέον κόστος περίπου 9000 ευρώ για την προσαρμογή τους στην εκάστοτε εθνική νομοθεσία. Αν σε όλες τις χώρες της ΕΕ ίσχυαν οι ίδιοι κανόνες για το ηλ-εμπόριο, ποσοστό 57% των εταιρειών είτε θα άρχιζαν είτε θα αύξαναν τις διαδικτυακές τους πωλήσεις σε άλλες χώρες της ΕΕ
Προσιτά έξοδα παράδοσης δεμάτων. Περισσότερο από το 90% των καταναλωτών που αγοράζουν μέσω του διαδικτύου δίνουν σημασία σε χαμηλές τιμές παράδοσης και εξυπηρετικές δυνατότητες επιστροφής των εμπορευμάτων για τις αγορές τους μέσω διαδικτύου. Το 62 % των επιχειρήσεων που επιθυμούν να πωλούν διαδικτυακά αναφέρουν ως πρόβλημα το υπερβολικά ψηλό κόστος παράδοσης.
Απλούστευση των ρυθμίσεων ΦΠΑ. Μια μικρή διαδικτυακή επιχείρηση που επιθυμεί να δραστηριοποιηθεί σε άλλη χώρα της ΕΕ αντιμετωπίζει κόστος συμμόρφωσης στη νομοθεσία ΦΠΑ ύψους τουλάχιστον 5.000 ευρώ ετησίως για κάθε κράτος μέλος στο οποίο επιθυμεί να πουλήσει τα προϊόντα της.
Εκσυγχρονισμός στο καθεστώς των δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας. Μια ευκαιρία που δεν πρέπει να χαθεί: οι εικόνες, οι ταινίες η μουσική και τα παιχνίδια είναι οι δημοφιλέστερες διαδικτυακές δραστηριότητες, ενώ οι ψηφιακές δαπάνες για τη διασκέδαση και τα μέσα επικοινωνίας αναμένεται να σημειώσουν διψήφια ποσοστά αύξησης (περίπου 12%) κατά την επόμενη πενταετία. Ένας στους 5 Ευρωπαίους ενδιαφέρεται να παρακολουθεί ή να ακούει εκπομπές από άλλες χώρες της ΕΕ. Ένας στους 3 Ευρωπαίους ενδιαφέρεται να παρακολουθεί ή να ακούει εκπομπές από τη χώρα καταγωγής του, όταν βρίσκεται στο εξωτερικό.

Να διαμορφωθεί το κατάλληλο περιβάλλον για την άνθηση των ψηφιακών δικτύων και των υπηρεσιών
Ισχυροί κανόνες προστασίας δεδομένων για την προώθηση της ψηφιακής οικονομίας. Το 72 % των χρηστών του διαδικτύου στην Ευρώπη συνεχίζουν να ανησυχούν για τον υπερβολικό αριθμό δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που τους ζητούνται.
Γενίκευση της πρόσβασης σε ταχείες ευρυζωνικές συνδέσεις. Οι μεταρρυθμίσεις στο φάσμα των ραδιοσυχνοτήτων μπορούν να μειώσουν τις τιμές των κινητών υπηρεσιών , δίνοντας ώθηση στην παραγωγικότητα σε βάθος χρόνου (εκτιμώμενη αύξηση του ΑΕγχΠ σε κλίμακα ΕΕ μεταξύ 0,11% και 0,16% σε μια πενταετία). Οι ταχείες ευρυζωνικές συνδέσεις είναι ελάχιστα διαδεδομένες: μόλις το 22,5 % όλων των συνδρομών είναι ταχέος τύπου (πάνω από 30 Mbps), ενώ η Ευρώπη έχει σημειώσει σημαντικές καθυστερήσεις στην εγκατάσταση της τελευταίας τεχνολογίας 4G εξαιτίας της έλλειψης κατάλληλου ραδιοφάσματος
Μόλις το 59% των Ευρωπαίων έχει δυνατότητα πρόσβασης σε υπηρεσίες 4G, ενώ το ποσοστό αυτό υποχωρεί στο 15% για τον πληθυσμό της υπαίθρου
Να δημιουργηθεί μια ευρωπαϊκή ψηφιακή οικονομία
Τα μαζικά δεδομένα και το υπολογιστικό νέφος. Τα ψηφιακά δεδομένα που είναι αποθηκευμένα στο υπολογιστικό νέφος: 2013: 20% – 2020: 40 %
Η χρήση αυτών των δεδομένων από τους 100 μεγαλύτερους κατασκευαστές της ΕΕ θα μπορούσε να οδηγήσει σε εξοικονόμηση ύψους 425 δισ. Ευρώ. Σύμφωνα με ορισμένες μελέτες, η ανάλυση μαζικών δεδομένων θα μπορούσε να δώσει ώθηση στην οικονομική μεγέθυνση της ΕΕ κατά 1,9 % επιπλέον μέχρι το 2020, ποσοστό που ισοδυναμεί με αύξηση του ΑΕγχΠ κατά 206 δισ. Ευρώ
Μια ψηφιακή κοινωνία χωρίς αποκλεισμούς. Σχεδόν ο μισός πληθυσμός της ΕΕ (47%) δεν διαθέτει τις κατάλληλες ψηφιακές δεξιότητες, ενώ στο προσεχές μέλλον για το 90% των θέσεων εργασίας θα απαιτείται κάποιο επίπεδο ψηφιακής δεξιότητας . Η θέσπιση στρατηγικής «εξ ορισμού ψηφιακά» στον δημόσιο τομέα θα μπορούσε να αποφέρει ετήσια εξοικονόμηση ύψους 10 δισ. ευρώ περίπου.
link για το βιντεο:
http://ec.europa.eu/avservices/play.cfm?ref=I101631&videolang=EN&off=1