K. Βρούτση, άλλο ζήτημα είναι η «επικοινωνία» και άλλο η πολιτική

Του Πέτρου Μηλιαράκη

Ο Υπουργός Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων κ.Γιάννης Βρούτσης, είναι έμπειρος πολιτικός. Συνεπώς γνωρίζει ότι εννιά (9) μήνες στην εξουσία είναι ήδη πολύς χρόνος στην πολιτική. Επίσης γνωρίζει ότι δυνάμει της παρ. 5 του άρθρου 22 του Συντάγματος «το Κράτος μεριμνά για την κοινωνική ασφάλιση των εργαζομένων, όπως ο νόμος ορίζει». Επίσης, ο κ.Υπουργός γνωρίζει ότι ο «εκάστοτε» Κοινός Νομοθέτης καθορίζει το «ποιός» είναι ο «εκάστοτε» νόμος, καθώς επίσης και ότι ο «εκάστοτε» Υπουργός δυνάμει εξουσιοδοτήσεων, με Υπουργικές Αποφάσεις, καθορίζει τις λεπτομέρειες εφαρμογής του «εκάστοτε» νόμου.

Με τούτα τα δεδομένα υπ’ όψιν του αναγνώστη τα εξής:

Η ΣΎΓΧΡΟΝΗ ΕΝΝΟΜΗ ΤΑΞΗ

Στο σύγχρονο νομικό και πολιτικό πολιτισμό τα κοινωνικά δικαιώματα προκύπτουν από την «θετική κατάσταση» (status positivus), όπου δηλαδή το περιεχόμενο των δικαιωμάτων αυτών είναι «θετικό». Συνεπώς, το άτομο ως φορέας του δικαιώματος απαιτεί  από το κράτος ορισμένες κοινωνικές παροχές. Ως εκ τούτου το κράτος επιβάλλεται να προβεί σε θετική ενέργεια για την υλοποίηση «συγκεκριμένου έννομου αγαθού» (πχ σύνταξης, κοινωνικής ασφάλισης κτλ).

 Από τη θεωρία και την πρακτική των κοινωνικών δικαιωμάτων προκύπτει ότι το κοινωνικό κράτος έχει καθήκον να αποβλέπει έτσι, ώστε, τα δικαιώματα αυτά να αποκτούν ουσιαστικό περιεχόμενο. Συνεπώς  επιβάλλεται τα δικαιώματα αυτά να τελούν υπό την αιγίδα του κράτους.

ΟΙ ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΕΣ ΔΕΣΜΕΥΣΕΙΣ

Ο Υπουργός κ.Βρούτσης έχει τονίσει ότι «το νέο ασφαλιστικό θα παρέχει απλότητα, ευελιξία και ελευθερία στον ασφαλισμένο». Επεσήμανε δε ότι «το νέο ασφαλιστικό θα αποσυνδέεται από τις χρονοκλάσεις, θα αποσυνδέεται από το εισόδημα και τον κατώτατο μισθό και θα εκπίπτει από το φορολογικό εισόδημα». Ως προς τις εκκρεμείς συντάξεις ο  κ.Υπουργός τόνισε  ότι «έχουν επιταχυνθεί οι διαδικασίες έκδοσης τους. Ωστόσο, με το υπάρχον ανθρώπινο δυναμικό στον ΕΦΚΑ δεν λύνεται το πρόβλημα. Για αυτό το λόγο το υπουργείο Εργασίας ετοιμάζει τον e-EFKA για τους ασφαλισμένους».

Παραλλήλως, το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων σκοπεύει να αξιοποιήσει το πληροφοριακό σύστημα «ΑΤΛΑΣ» για τη σταδιακή ψηφιοποίηση των συντάξεων. Οι επαΐοντες υποστηρίζουν ότι τα πρώτα αποτελέσματα αυτού του εγχειρήματος θα αποδειχθούν μέχρι(!) τον ερχόμενο Ιούνιο, δηλαδή μέχρι την  1η Ιουνίου 2020  

ΓΙΑ ΝΑ ΔΟΥΜΕ ΟΜΩΣ ΤΑ ΠΡΑΓΜΑΤΑ ΕΤΣΙ ΈΧΟΥΝ;

Τι είδους επιταχύνσεις θα έχουμε, τι είδους αποσύνδεση χρονοκλάσεων θα διαπιστώσουμε και τι είδους ψηφοποιήσεις θα έχουμε, όταν για ένα απλό παράδειγμα, αίτημα συνταξιοδότησης που εισέρχεται σε Ασφαλιστικό Ταμείο (ας είναι και Επικουρικό) στις 19 Μαΐου 2019, ο προσδοκώμενος χρόνος για να εξετασθεί δεν μπορεί να είναι (σύμφωνα με υποδείξεις της Υπηρεσίας) παρά ο Νοέμβριος του 2020 και μετά

Τι είδους επιταχύνσεις θα έχουμε όταν υπάρχουν παλινωδίες και αποφάσεις που αναιρούν άλλες αποφάσεις, όπως  όλως ενδεικτικώς είναι εκείνη που αφορά στις συνταξιοδοτήσεις των Συμβολαιογράφων, όπου  εκκρεμούν υποθέσεις ακόμη και προσωρινής συνταξιοδότησης από το 2018!..

Ενταύθα αναφέρεται το παράδειγμα αυτό, γιατί ακριβώς αφορά την αδράνεια της Διοίκησης και πώς: άλλο ζήτημα είναι η επικοινωνία και άλλο ζήτημα είναι οι αποφάσεις και οι συνέπειες της πολιτικής.

Για να μείνουνε στο συγκεκριμένο παράδειγμα, οι Συμβολαιογράφοι ελάμβαναν πάντοτε προσωρινή σύνταξη με την υποβολή του αιτήματος συνταξιοδότησης. Υπ’ όψιν δε ότι οι συνήθεις αιτήσεις συνταξιοδότησης αφορούν τα 70 έτη, όπως προνοεί η έννομη τάξη. Δηλαδή γίνεται αναφορά σε ηλικιωμένα άτομα. Πρέπει βεβαίως, οι Συμβολαιογράφοι να ελέγχονται εάν οφείλουν στο Ταμείο Νομικών και στο Ταμείο Υγείας Συμβολαιογράφων. Ιδού όμως η σημερινή κατάσταση:

Έχει αποφασισθεί (με συνευθύνη Υπουργείου και ΕΦΚΑ) να μην χρησιμοποιούνται πλέον οι παλαιοί και έμπειροι Ελεγκτές. Συζητείται… η συγκρότηση «Ειδικού Σώματος Ελεγκτών», το οποίο μάλιστα πρέπει να εκπαιδευτεί  Το θέμα συνεπώς, παραπέμπεται στις ελληνικές καλένδες, αν και εκκρεμούν αιτήσεις συνταξιοδότησης Συμβολαιογράφων από το έτος 2018 –ίσως και παλαιότερα!

ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΗ «ΓΡΑΦΕΙΟΚΡΑΤΙΑ» ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΒΑΡΕΩΣ ΑΣΘEΝΕΙΣ

Ας παραμείνουμε στο προαναφερόμενο ζήτημα (ενδεικτικό παράδειγμα και για άλλες περιπτώσεις) που αφορά στους Συμβολαιογράφους. Υπάρχουν αιτήσεις συνταξιοδότησης Συμβολαιογράφων που δεν οφείλουν το παραμικρό. Θα μπορούσε η Διοίκηση, επιταχύνοντας τις διαδικασίες, να ζητήσει υπεύθυνη δήλωση (βλ. Ν.1599/1986) περί μη οφειλής και να προχωρήσει έτσι έστω στην προσωρινή χορήγηση σύνταξης και μετά να επακολουθήσει ο προβλεπόμενος έλεγχος. Υπ’ όψιν δε ότι ο/η Συμβολαιογράφος ως νομικός, γνωρίζει τις συνέπειες της υπεύθυνης δήλωσης. Η Διοίκηση όμως ούτε αυτή τη διαδικασία έχει προνοήσει- αφορά επιλογή της. Δεν είναι «δικαίωμά της» όμως να μην επιλέγει ακόμη και με έμμεσο γραφειοκρατικό τρόπο (βλ. προαναφερόμενη υπεύθυνη δήλωση), την αντιμετώπιση των σχετικών αιτημάτων δημιουργώντας έτσι  μακροχρόνιες εκκρεμείς υποθέσεις.

Υπ’ όψιν δε ότι στην κατηγορία που προαναφέρεται συμπεριλαμβάνονται στους οικείους φακέλους και βεβαιώσεις ατόμων που υπόκεινται σε Χημειοθεραπεία.

Ειδικά για όλες τις περιπτώσεις όπου στον οικείο φάκελο με αίτημα συνταξιοδότησης υποβάλλονται και δικαιολογητικά από Δημόσια Νοσοκομεία που αποδεικνύουν ότι ο αιτούμενος τη σύνταξη έχει σοβαρά προβλήματα υγείας ή ακόμη και ότι υποβάλλεται παραλλήλως σε χημειοθεραπεία, τι λέει ο κ.Υπουργός για την αντιμετώπιση αυτών των περιπτώσεων;

Μήπως κ.Υπoυργέ τα πράγματα δεν είναι ακριβώς όπως μας τα λέτε; Γιατί τα προαναφερόμενα παραδείγματα αποδεικνύουν (στη διάθεσή σας οι αποδείξεις) ότι  η επικοινωνία διαφέρει από την πολιτική.

——————————-

 * Ο Πέτρος Μηλιαράκης δικηγορεί στα Ανώτατα Ακυρωτικά Δικαστήρια της Χώρας και στα Ευρωπαϊκά Δικαστήρια του Στρασβούργου και του Λουξεμβούργου (ECHR και GC – EU).