ΤΕΛΕΤΗ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ – ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ

ΤΕΛΕΤΗ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ – ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ