Ένας είναι ο Αρχηγός και είναι Μεγάλος: Ο Κασσελάκης καταργεί Πολιτική Γραμματεία και Κεντρική Επιτροπή και αναγορεύεται σε απόλυτο άρχοντα

Του Νίκου Λακόπουλου

Να περιορίσουμε τη γραφειοκρατία και να ενισχύσουμε τη διαφάνεια.
Να εφαρμόσουμε διαδικασίες άμεσης δημοκρατίας.
Να εξοικονομήσουμε οικονομικά κόστη.
Να απλοποιήσουμε τη δομή του κόμματος.

Ο Στέφανος Κασσελάκης με μια ομιλία με άξονα τον εαυτό του πρότεινε στην Κεντρική Επιτροπή την κατάργηση όλων των οργάνων του κόμματος -και την αυτοκατάργησή της με νέα όργανα που ταιριάζουν πιο πολύ στη διοίκηση εταιρείας.

Τα μέλη δεν θα έχουν πλέον να ασχολούνται με εκλογές οργάνων -και “παιχνίδια εσωκομματικής εξουσίας” αφού θα τα ορίζει ο Πρόεδρος -που δεν θάχει πάνω από το κεφάλι του κανένα και θα λειτουργεί με ένα μοντέλο άρχοντα με απολυταρχική εξουσία που ο Στέφανος Κασσελάκης ονομάζει “άμεση δημοκρατία” και θυμίζει… Καντάφι.

Οι Οργανώσεις Μελών καταργούνται και αντικαθίστανται από τις Ψηφιακές Συνελεύσεις μελών που θα ασχολούνται με την… διαβούλευση θέσεων του κόμματος, τα εσωτερικά δημοψηφίσματα και τις προκριματικές εκλογές.

Αντί για Κεντρική Επιτροπή… Action Plan

Η Κεντρική Επιτροπή αντικαθίσταται από το Εθνικό Συμβούλιο Μελών (ΕΣ.ΥΜ.), το οποίο θα αποτελείται από 201 μέλη (στα οποία θα μετέχουν ex officio 20 Συντονιστές & 20 Αναπληρωτές Συντονιστές των Περιφερειακών Επιτροπών Μελών).

Θα συνεδριάζει 2 φορές το χρόνο (Ιανουάριο και Ιούλιο) όπου και θα καταρτίζει και επισκοπεί το ετήσιο πλάνο δράσης του κόμματος. Ειδικότερα :

Ιανουάριος : Ετήσιο Πλάνο Δράσης (Action Plan).

Ιούλιος : Εκτίμηση του βαθμού υλοποίησης του πλάνου δράσης.

Βέβαια ‘ανάλογα με την πολιτική συγκυρία(!) θα λαμβάνει σχετικές αποφάσεις.και θα εκλέγει τον/την Γραμματέα, τον/την Συντονιστή/τρια Οργανωτικού και την Οργανωτική Επιτροπή του κόμματος και το Πολιτικό Συμβούλιο Μελών.

Εσείς αποφασίζετε!

Το Πολιτικό Συμβούλιο Μελών αντικαθιστά την Πολιτική Γραμματεία και θα έχει 21 μέλη όμως το 50% θα είναι οι συντονιστές των τμημάτων που θα ορίζονται από τον πρόεδρο, και το υπόλοιπο 50% από τους βουλευτές του κόμματος που θα προκύπτουν από την λίστα που.. ορίζει ο πρόεδρος του κόμματος.

Η Εθνική Συνέλευση Μελών (Τακτικό Συνέδριο) θα συγκαλείται κάθε 3 χρόνια και θα μετέχουν ως σύνεδροι σε ποσοστό 10% και μέλη του κόμματος κατόπιν κλήρωσης!

Η κοινωνία μας παρακολουθεί. Εναποθέτει τις προσδοκίες της στην Αξιωματική Αντιπολίτευση. Δεν θέλει να δει άλλα παιχνίδια εσωκομματικής εξουσίας” είπε ο Στέφανος Κασσελάκης. Αντ’ αυτού θέλει να πιστέψει και πάλι στην Αριστερά. Στην Σύγχρονη Αριστερά. Στην Σύγχρονη Πατριωτική Αριστερά. Στην Σύγχρονη, Πατριωτική, Κυβερνητική Αριστερά.

Εσείς αποφασίζετε! Αφήστε με να προσθέσω δύναμη στην δύναμή σας“.

Ψηφίστε την αυτοκατάργησή σας και μετά δοξάστε με!

Ο Αρχηγός είναι Ένας και είναι Μεγάλος!

Όσο για το κόμμα, αν αποτύχει να γίνει κυβέρνηση, το γυρίζει σε…εταιρεία με μια-δυο αλλαγές στο καταστατικό λειτουργίας της….