Ένας στους πέντε πολίτες δεν έκαναν χρήση υπηρεσιών υγείας λόγω του κόστους

Ένας στους πέντε πολίτες δήλωσαν σε δημοσκόπηση της διαΝΕΟσις πως τον τελευταίο χρόνο υπήρξαν φορές που δεν έκαναν χρήση υπηρεσιών υγείας που χρειάζονταν λόγω του κόστους.  Το πρόβλημα φαίνεται πως είναι ακόμη σοβαρότερο για τους ανθρώπους που έχουν διαγνωστεί με χρόνιο πρόβλημα υγείας. Αυτοί, σύμφωνα με την έρευνα είναι κατά 48% πιο πιθανό να μην μπορούν να κάνουν χρήση των υπηρεσιών λόγω κόστους.

Στην έρευνα της διαΝΕΟσις παρουσιάζονται ενδιαφέροντα στοιχεία για την κατανάλωση των φαρμάκων από τους Έλληνες, τις ποσότητες που περισσεύουν και πως αυτές τις διαχειρίζονται. Αξίζει να σημειωθεί πως μελέτη του οργανισμού GIVMED που έγινε το 2017 υπολόγισε ότι κάθε χρόνο στην Ελλάδα πετιούνται 34 εκατομμύρια κουτιά με φάρμακα, ενώ μια άλλη μελέτη, του ΙΦΕΤ, υπολόγισε ότι αυτά έχουν αξία περίπου ενός δισεκατομμυρίου ευρώ.

Από τα αποτελέσματα της έρευνας αφενός προκύπτει ότι το κόστος είναι σημαντικός παράγοντας για την πρόσβαση στην υγεία και, επομένως, στα φάρμακα: οι ερωτώμενοι υπολόγισαν το μέσο κόστος για τις ανάγκες της υγείας τους τον τελευταίο χρόνο στα 955 ευρώ. 14% του πληθυσμού, δηλαδή περίπου 1 στους 7, δηλώνουν ότι ξόδεψαν περισσότερο από 1.000 ευρώ. Είναι επίσης ενδιαφέρον ότι αρκετά μεγάλο μέρος του δείγματος, περίπου 1 στους 4 (23,3%) δεν γνωρίζει ή δεν απάντησε το ποσό που ξόδεψε.