Οι πρών Πρωθυπουγοί Κ. Σημίτης και Κ. Καραμανλής. (Photo :Fimes.gr)

Οι πρών Πρωθυπουγοί Κ. Σημίτης και Κ. Καραμανλής.  (Photo :Fimes.gr)