Ανασυγκροτείται η Κ.Ο. του Ποταμιού

Με απόφαση του Προέδρου της Βουλής Νίκο Βούτση ανασυγκροτείται η κοινοβουλευτική ομάδα του Ποταμιού.

Προηγήθηκε σχετική θετική γνωμοδότηση της επιστημονικής υπηρεσίας της Βουλής.