Από την ιδεολογία στην ιδεοληψία

 

Της Μένης Μαλλιώρη *

 ΜΑΛΛΙΩΡΗ Κάποιοι ίσως δεν γνωρίζουν ότι, ενώ η ιδεολογία είναι μια οργανωμένη συλλογή ιδεών με βασικό στόχο να συνεισφέρει σε κοινωνικές αλλαγές, η ιδεοληψία αφορά σε ιδέες, συχνά και ενέργειες, επίμονες, ανεξέλεκτες, χωρίς λογική.

Στις μέρες μας, όλο και ποιό συχνά, ερχόμαστε αντιμέτωποι με ιδεοληπτικούς, που παραγνωρίζοντας τις αντικειμενικές συνθήκες, επαναλαμβάνουν επίμονα τις προσωπικές τους απόψεις που συχνά οδηγούν και σε επιβλαβείς συνέπειες. Όταν μάλιστα τα άτομα αυτά καταλαμβάνουν θέσεις εξουσίας γίνονται εκτός των άλλων επικίνδυνοι για εαυτούς και, κυρίως, αλλήλους.

Οι εκτιμήσεις του Πρωθυπουργού κ. Τσίπρα, όπως άλλωστε και ο ίδιος με αξιοπρόσεκτη ειλικρίνεια ομολόγησε, ήταν σε αρκετές περιπτώσεις λανθασμένες. Τα αντανακλαστικά του, με σημαντική καθυστέρηση, παρέτειναν και δυστυχώς επιδείνωσαν την τελική διαχείριση-επίλυση(;) των προβλημάτων της χώρας μας. Η ακριβής περιγραφή όλων όσων επιβεβαιώνουν τα προαναφερόμενα, ανήκει βέβαια στον ιστορικό του μέλλοντος.

Θα περιορισθώ μόνο στην επισήμανση ότι η κ. Κωνσταντοπούλου, η Πρόεδρος του Κοινοβουλίου, φαίνεται να πληρεί τα κριτήρια της ιδεοληψίας. Δηλαδή όπως πολλοί πλέον επισημαίνουν, εκφράζει ιδέες και προβαίνει σε ενέργειες, που είναι επίμονες, ανεξέλεκτες, συχνά χωρίς λογική, τουλάχιστον, για μεγάλη μερίδα πολιτών.

Ο Πρωθυπουργός δεν θα πρέπει για άλλη μιά φορά να χρεωθεί με λάθος εκτίμηση ή πολύ χειρότερα με καθυστερημένη αντίδραση ιδιαίτερα όταν πλην των ιδεοληψιών συντρέχουν και λόγοι ουσιαστικών πολιτικών αντιπαραθέσεων.

* Aναπληρώτρια καθηγήτρια Ψυχιατρικής.