Γιατί η μετά Φρουζή διοίκηση της Novartis Hellas σπεύδει να αποκλείσει την εμπλοκή πολιτικών στο σκάνδαλο;

Του Γ. Λακόπουλου

Οι εξελίξεις στην Αμερική σε ό,τι αφορά το σκάνδαλο Νοβάρτις ήταν σαφείς: Η έρευνα των αμερικανικών αρχών -στην οποία συνέβαλαν και προστατευόμενοι μάρτυρες από την Ελλάδα, που εδώ χαρακτηρίζονται από κάποιους “ψευδομάρτυρες” -είχε αποτελέσματα που απειλούσαν να επιφέρουν καίριο πλήγμα στην ελβετική εταιρία.

Το αντικείμενο της έρευνας είναι γνωστό: οι παράνομες πρακτικές της Νοβάρτις σε τρίτες χώρες- ουσιαστικά χρηματισμός- για να προωθούνται τα προϊόντας της, κατά τρόπο που έβλαπταν τα αμερικανικά συμφέροντα.

Έτσι η εταιρία δέχθηκε να πληρώσει 350 εκατ. ευρώ και να σταματήσει η έρευνα στις ΗΠΑ. Ότι από αυτά τα 310 προκύπτουν από δραστηριότητες στην Ελλάδα υποδηλώνει και το εύρος της παρανομίας στη χώρα μας.

Όταν ανακοινώθηκε ο εξωδικαστικός συμβιβασμός άρχισε στην Αθήνα ένας ανταγωνισμός ανάμεσα στην κυβέρνηση -και το κιναλικό παρακολούθημα της – και από την αξιωματική αντιπολίτευση, αν το κείμενο του συμβιβασμού υποδηλώνει εμπλοκή Ελλήνων πολιτικών ή αν αποκλείει απολύτως την ενδεχομένη συμμετοχή τους στις παράνομες πρακτικές της Νοβάρτις στην Ελλάδα.

Θα ήταν μια αναμενομένη σύγκρουση, αν αιφνιδίως δεν παρένεβαινε η σημερινή διοίκηση της η οποία αποφάνθηκε ότι: «Η σημερινή συμφωνία δεν περιλαμβάνει ισχυρισμούς σχετικά με φερόμενη δωροδοκία πολιτικών στην Ελλάδα. Το γεγονός αυτό συμβαδίζει με την εσωτερική έρευνα της Novartis». Για να συμπληρώσει ότι: «Με τη σημερινή συμφωνία όλες οι εκκρεμείς έρευνες CPI για τη Novartis έχουν πλέον κλείσει».

Είναι προφανές ότι η εταιρία παρεμβαίνει σε ένα πεδίο το οποίο βρίσκεται εκτός του επίσημου ενδιαφέροντος και των δραστηριοτήτων της.

Ενώ η ελληνική Δικαιοσύνη συνεχίζει να ερευνά τις περιπτώσεις δυο πολιτικών- και στην περίπτωση Λοβέρδου έχει κινηθεί ήδη η διαδικασία παραπομπής για δωροδοκία-, αποφαίνεται ότι δεν υπάρχει εμπλοκή πολιτικών.

Αυτό το αποδίδει τις αμερικανικές αρχές κάτι που δεν είναι ακριβές: οι Αμερικανοί δεν λένε ότι ΔΕΝ εμπλέκονται Έλληνες πολιτικοί. Δεν χρησιμοποιούν καν αυτόν τον όρο και μένει να αποσαφηνίσει ποια ιδιότητα αποδίδουν τους “αξιωματούχους” που αναφέρουν. Δεν είναι το ίδιο.

Επιπλέον η εταιρία παρεμβαίνει κατά τρόπο που υποδηλώνει ότι το ζητούμενο στην αμερικανική έρευνα ήταν η ενδεχομένη εμπλοκή πολιτικών στην Ελλάδα.

Οι αρχές των ΗΠΑ ερευνούσαν πάσης φύσεως πρακτικές σε τρίτες χώρες που έβλαπταν τα συμφέροντά τους ως χώρες αναφοράς στην τιμολόγηση φαρμάκων.

Από την έρευνα προέκυψε ότι αυτό ήταν εκτεταμένη πρακτική στην Ελλάδα. Χρησιμοποιούν μάλιστα για στελέχη της εταιρίας στην Ελλάδα όρους όπως «συνδέθηκαν, συνωμότησαν, συνέργησαν και συμφώνησαν από κοινού και μεταξύ τους να διαπράξουν αδίκημα κατά των Ηνωμένων Πολιτειών» .

Το εξειδικεύουν εύγλωττα:

Προτροπή προς τον αλλοδαπό αξιωματούχο να χρησιμοποιήσει την επιρροή του προς μία αλλοδαπή κυβέρνηση και αρχές και υπηρεσίες για να επιδράσει και επηρεάσει με αυτόν τον τρόπο ενέργειες και αποφάσεις της κυβέρνησης και αρχών και υπηρεσιών, ώστε να βοηθήσει την Novartis HELLAS στην απόκτηση και διατήρηση επιχειρηματικού οφέλους κατά την άσκηση της επιχειρηματικής (κερδοσκοπικής) δραστηριότητας της”.

Αν παρακάμψουμε το θέμα των πολιτικών υπάρχει παραδοχή ότι πρόκειται για σκάνδαλο και τα στελέχη της παρανόμησαν. Γι’ αυτό και πλήρωσε ώστε να μην συνεχιστεί η διαδικασία που θα προσωποποιούσε ποινικές ευθύνες. Τόσο απλό.

Όσο για την συμμετοχή Ελλήνων πολιτικών, επειδή ακριβώς επειδή υπάρχει αντιδικία για την ερμηνεία των αμερικανικών κειμένων, η διοίκηση της ελληνικής Νοβάρτις όφειλε να μείνει αμέτοχη.

Τι είναι αυτό που την οδηγεί να παρέμβει τόσο προκλητικά, υπέρ της μιας εκδοχής, δίνοντας κατ’ ουσίαν κάλυψη στις πρακτικές Φρουζή και όσα -ή όσους- όπως περιλάμβαναν επί των ημερών του;

Με αφορμή τον συμβιβασμό στις ΗΠΑ από την εταιρία αποδοκιμάζει τις “πιθανές ανάρμοστες πρακτικές”. Αλλά δεν είναι ανάρμοστο να “καθαρίζει” για πολιτικούς σε ό,τι αφορά το παρελθόν, ενώ βρίσκεται σε εξέλιξη δικαστική έρευνα στην Ελλάδα;