Το νέο βιβλίο του Γιώργου Λακόπουλου: “Η σκηνοθεσία του δημόσιου προσώπου”

Παρουσίαση, Μέγαρο Υπατία, 20 Δεκέμβρη

Στις προθήκες των βιβλιοπωλείων βρίσκεται το νέο βιβλίο  του Γιώργου Λακόπουλου με τίτλο: « Η σκηνοθεσία του δημόσιου προσώπου», που κυκλοφορεί από τις  Εκδόσεις Καστανιώτη.  

Ένα ευανάγνωστο εγχειρίδιο που θα κάνει πολιτικούς και πολιτευόμενους, αλλά και απλούς πολίτες, να αναθεωρήσουν όσα πίστευαν για την πολιτική και την επικοινωνία. Με πρόλογο του Λευτέρη  Κουσούλη και επίμετρο από τον Τάσο Μπιρσίμ.

Το βιβλίο θα παρουσιάσουν στις 20 Δεκεμβρίου- ώρα 13.00- στο μέγαρο Υπατία ο Σταύρος Θεοδωράκης και οι δημοσιογράφοι Τάσος Παππάς, Έλλη Στάη και Παύλος Τσίμας.

Πού συναντώνται η  Πολιτική και η Επικοινωνία και πως αλληλοεπηρεάζονται; Πώς διαμορφώνεται το ύφος της δημοσίας παρουσίας;  Τι είναι  η στρατηγική, τι είναι τα ΜΜΕ  και πώς εκπαιδεύεται το δημόσιο πρόσωπο;Με ποιο τρόπο οι πολιτικοί μπορούν να διεκδικήσουν τον ρόλο του πρωταγωνιστή σε μια παράσταση στην οποία ο χρόνος αποφασίζει για όλα;

Το βιβλίο διερευνά τη σχέση της πολιτικής με την επικοινωνία και τους κανόνες στους οποίους υπόκειται όποιος προσέρχεται για να  δράσει στο δημόσιο  χώρο. Αυτός χώρος είναι εξ αρχής σκηνοθετημένος και για να πετύχει τους στόχους του πρέπει να αυτοσκηνοθετηθεί.