Δημήτρης Αβραμόπουλος: «Η εμπορία ανθρώπων συμβαίνει και εντός Ευρώπης»

Ομιλία στην κοινή συνάντηση του Ευρωπαϊκού Δικτύου Εθνικών Εισηγητών και της Πλατφόρμας της Κοινωνίας των Πολιτών της ΕΕ κατά της εμπορίας ανθρώπων, Βρυξέλλες 5/12/2017

Είναι απαράδεκτο για τις κοινωνίες και τον πολιτισμό μας, το γεγονός ότι τον 21ο αιώνα συνεχίζεται η εμπορία ανθρώπων.

Οι πρόσφατες εικόνες αγοραπωλησιών απελπισμένων ανθρώπων στη Λιβύη προκαλούν αποτροπιασμό, ωστόσο δεν είναι κάτι καινούριο. Η κατάσταση στη χώρα είναι ακόμα χειρότερη και, δυστυχώς, το φαινόμενο αυτό δεν αποτελεί πρόβλημα μόνο της Λιβύης.

Ενσωματωμένη εικόνα 1
Σύμφωνα με τον Διεθνή Οργανισμό Μετανάστευσης, από το 2014, ο αριθμός των γυναικών και των κοριτσιών, κυρίως από τη Νιγηρία, που φθάνουν στην Ευρώπη και είναι πιθανά θύματα εμπορίας ανθρώπων για σεξουαλική εκμετάλλευση έχει αυξηθεί κατά 600%.

Σύμφωνα με τον Διεθνή Οργανισμό Μετανάστευσης, από το 2014, ο αριθμός των γυναικών και των κοριτσιών, κυρίως από τη Νιγηρία, που φθάνουν στην Ευρώπη και είναι πιθανά θύματα εμπορίας ανθρώπων για σεξουαλική εκμετάλλευση έχει αυξηθεί κατά 600%.

Είναι καθήκον μας να καταβάλλουμε κάθε δυνατή προσπάθεια για την καταπολέμηση αυτού του φαινομένου παγκοσμίως, τη δίωξη των αδίστακτων δικτύων εγκληματιών και την πάταξη της ανήθικης δραστηριότητάς τους.

Είναι επίσης καθήκον μας να παρέχουμε αποτελεσματική προστασία και στήριξη σε γυναίκες, άνδρες και παιδιά  που έχουν βιώσει αυτές τις τραγικές εμπειρίες. Πρέπει να ενώσουμε τις δυνάμεις μας και να δράσουμε από κοινού.

Στο πλαίσιο αυτό, η πρόσφατη δημιουργία της Ομάδας Δράσης της Ευρωπαϊκής Ένωσης, των Ηνωμένων Εθνών και της Αφρικανικής Ένωσης θα συμβάλλει σημαντικά στις προσπάθειές μας για την εξάρθρωση των εγκληματικών δικτύων εμπόρων και διακινητών στην περιοχή.

Ωστόσο, όπως όλοι γνωρίζουμε, η εμπορία ανθρώπων δεν συμβαίνει μόνο εκτός των συνόρων μας. Συμβαίνει και  εντός της Ευρώπης, στις κοινωνίες μας. Αυτό είναι απαράδεκτο.

Σύμφωνα με τα διαθέσιμα στοιχεία, το 65 % των καταγεγραμμένων θυμάτων εμπορίας ανθρώπων στην ΕΕ είναι πολίτες της. Είναι σαφές ότι υπάρχουν πολλά περισσότερα θύματα από αυτά που έχουν καταγραφεί επισήμως.

Τα τελευταία χρόνια, η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι πλήρως προσηλωμένη στη δέσμευση της για την πάταξη των αδίστακτων δικτύων εγκληματιών, την πρόληψη του εγκλήματος αυτού και, το σημαντικότερο, για την προστασία των θυμάτων.

Έχουμε αναπτύξει ένα ισχυρό νομικό πλαίσιο και μια συνεκτική πολιτική, που βασίζεται στα ανθρώπινα δικαιώματα, και εστιάζει στην προστασία των θυμάτων, ιδιαίτερα τις γυναίκες και τα παιδιά.

Σύμφωνα με τα διαθέσιμα στοιχεία, το 65 % των καταγεγραμμένων θυμάτων εμπορίας ανθρώπων στην ΕΕ είναι πολίτες της. Είναι σαφές ότι υπάρχουν πολλά περισσότερα θύματα από αυτά που έχουν καταγραφεί επισήμως.

Υπάρχουν συγκεκριμένα παραδείγματα, όπως η επιχείρηση “Dragon”, η οποία συντονίστηκε και υποστηρίχθηκε από την Europol και την Ευρωπαϊκή Συνοριοφυλακή και Ακτοφυλακή, επιφέροντας σημαντικό πλήγμα στις δραστηριότητες του οργανωμένου εγκλήματος, συμπεριλαμβανομένης της εμπορίας ανθρώπων.

Έχουμε επιτύχει πολλά, μπορούν, όμως, να γίνουν ακόμη πολλά περισσότερα. Τα κράτη μέλη πρέπει να εντείνουν τις προσπάθειές τους.

Στο πλαίσιο αυτό, παρουσιάσαμε χθες ένα σύνολο νέων προτεραιοτήτων και μια σειρά συγκεκριμένων μέτρων για την ενίσχυση της δράσης μας κατά της εμπορίας ανθρώπων.

Προτείνουμε συγκεκριμένα μέτρα που θα έχουν ουσιαστικό αποτέλεσμα. Πρέπει να αντιμετωπίσουμε τις νέες μεθόδους δράσης των διακινητών που εξελίσσονται διαρκώς.

Κίνητρο για το συγκεκριμένο έγκλημα είναι το κέρδος. Έμποροι και όσοι εμπλέκονται σε αυτήν την εγκληματική αλυσίδα αποκομίζουν τεράστια κέρδη.

Τα κέρδη αυτά θα παραμένουν μεγάλα, όσο εξακολουθεί να υπάρχει νοοτροπία ατιμωρησίας. Τα Κράτη Μέλη  πρέπει να συμβάλλουν στη καταπολέμηση της εμπορίας ανθρώπων αποθαρρύνοντας αποτελεσματικά τη ζήτηση υπηρεσιών που αποτελούν αντικείμενο της εκμετάλλευσης των θυμάτων.

Είναι, επίσης, απαραίτητο τα θύματα να αναγνωρίζονται όσο το δυνατόν νωρίτερα, να έχουν άμεση πρόσβαση στα δικαιώματά τους και να διασφαλίζεται η εφαρμογής τους, εστιάζοντας στις πιο ευάλωτες ομάδες και κυρίως στα παιδιά.

Επιπλέον, πρέπει αποκτήσουμε πιο συντονισμένη και ενιαία προσέγγιση, τόσο εντός όσο και εκτός της ΕΕ, μεταξύ των οργανισμών και των υπηρεσιών μας, αλλά και με σημαντικά τρίτα κράτη. Παράλληλα, θα πρέπει να αποκτήσουμε καλύτερη γνώση για το φαινόμενο της εμπορίας ανθρώπων και  να εξασφαλίσουμε κατάλληλη χρηματοδότηση για την στήριξη των δράσεών μας.

Μόνο εάν εργαστούμε από κοινού, η Προεδρία του Συμβουλίου της ΕΕ, τα κράτη μέλη, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, η κοινωνία των πολιτών και οι οργανισμοί μας, μπορούμε να έχουμε συγκεκριμένα αποτελέσματα.

Η προστασία των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και των ζωών των θυμάτων βρίσκονται στο επίκεντρο της δράσης μας κατά του απεχθούς αυτού εγκλήματος.

Η πρόληψη αποτελεί καθοριστικό παράγοντα για την εξάλειψη του εγκλήματος αυτού. Και αυτό ακριβώς είναι το μήνυμα που θα ήθελα να στείλω από τη σημερινή συνάντηση.

Η εμπορία ανθρώπων δεν αποτελεί μόνο ευρωπαϊκό πρόβλημα. Πρέπει να καταβάλλουμε κάθε δυνατή προσπάθεια για την εξάλειψή της σε οποιοδήποτε μέρος του κόσμου.

Καλώ όλους τους εταίρους μας και τους εμπλεκόμενους φορείς να ενώσουν τις δυνάμεις τους και να συνεργαστούν πιο εντατικά ώστε να μην επαναλαμβάνεται στις κοινωνίες μας το φαινόμενο αυτό που ανήκει στο σκοτεινό παρελθόν της ανθρωπότητας.

[su_youtube url=»https://youtu.be/dK6EdzyLYPA?t=42″ width=»1320″ height=»1020″]https://youtu.be/Xe6NyNfI40U[/su_youtube]