«Διαχείριση καταστροφών σε πολιτιστικά ιδρύματα»

Διήμερο συνέδριο στο Ιστορικό Αρχείο ΠΙΟΠ

 Το Πολιτιστικό Ίδρυμα Ομίλου Πειραιώς (ΠΙΟΠ) και το Τμήμα Συντήρησης Έργων Τέχνης και Αρχαιοτήτων του ΤΕΙ Αθήνας συνδιοργανώνουν την πρώτη συνάντηση φορέων και ιδρυμάτων της Ελλάδας και του εξωτερικού με θέμα «Διαχείριση καταστροφών σε πολιτιστικά ιδρύματα», τη Δευτέρα 11 και την Τρίτη 12 Σεπτεμβρίου (ώρες 10:00-17:00), στο Ιστορικό Αρχείο ΠΙΟΠ, στον Ταύρο. Η συνάντηση τελεί υπό την αιγίδα της UNESCO HELLAS και πραγματοποιείται με τη συνδρομή των επιστημόνων του Γεωδυναμικού Ινστιτούτου του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών και του Εργαστηρίου Αντισεισμικής Τεχνολογίας της Σχολής Πολιτικών Μηχανικών του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου.

Τις τελευταίες δεκαετίες στην Ελλάδα έχει αυξηθεί ο αριθμός των καταστροφικών φαινομένων, προκαλώντας τόσο κοινωνικά και οικονομικά προβλήματα όσο και δυσμενείς επιπτώσεις στην πολιτιστική κληρονομιά. Επιπλέον, εδώ και αρκετά χρόνια, σε παγκόσμιο επίπεδο, θεσπίζονται πρωτόκολλα διαχείρισης καταστροφών, ενώ παράλληλα στη χώρα μας μεγάλος αριθμός επιστημόνων έχει προσανατολιστεί στην έρευνα, κυρίως σε θέματα πρόληψης καταστροφών. Ωστόσο, η παραγόμενη γνώση δεν διοχετεύεται αποτελεσματικά στους αρμόδιους φορείς, τις διοικήσεις και τους εργαζόμενους πολιτιστικών ιδρυμάτων.

Στόχος της συνάντησης είναι η γνωστοποίηση συναφών ερευνητικών συμπερασμάτων και πραγματοποιηθεισών ενεργειών, η ανάπτυξη νέων συνεργασιών μεταξύ φορέων, η πυροδότηση του ενδιαφέροντος για την υιοθέτηση πρωτόκολλων άλλων χωρών και η πρόκληση μιας εποικοδομητικής συζήτησης μεταξύ των εμπλεκομένων.

Η συνάντηση, η οποία απευθύνεται κατά κύριο λόγο σε εργαζόμενους πολιτιστικών φορέων όπως συντηρητές, βιβλιοθηκονόμους, αρχειονόμους, ιστορικούς, αρχαιολόγους, μουσειολόγους, ιστορικούς τέχνης, φιλοδοξεί να συμβάλει σοβαρά στη διοργάνωση συνεδρίων ανάλογης θεματικής στη χώρα μας.

 

Οι ενότητες του προγράμματος του συνεδρίου είναι οι εξής:

  1. Κίνδυνοι και Πρόληψη: Σεισμοί
  2. Κίνδυνοι και Πρόληψη: Πλημμύρες – Φωτιές
  3. Διαχείριση καταστροφών: Μελέτες Περιπτώσεων
  4. Διαχείριση καταστροφών: Μελέτες Περιπτώσεων – Εθελοντισμός.

 

Το συνέδριο συμπληρώνεται από συναφές σεμινάριο ενημέρωσης και εκπαίδευσης  στους χώρους του Τμήματος Συντήρησης Αρχαιοτήτων και Έργων Τέχνης, ΤΕΙ Αθήνας  (13-23.9.2017).

Η συμμετοχή είναι δωρεάν. Για την εγγραφή των συμμετεχόντων θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας (τηλ. 210 3418072, Δευτ.-Παρ. 9:00-17:00).

  Ιστορικό Αρχείο ΠΙΟΠ

Δωρίδος 2 & Λεωφόρος Ειρήνης 14, 17778, Ταύρος

Τ.: 210 3418051  |  www.piop.gr

ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

Δευτέρα, 11 Σεπτεμβρίου 2017 / Monday, 11th September 2017

10.00-11.00.     Υποδοχή συνέδρων – Χαιρετισμοί

Registration – Opening speeches

1η συνεδρία.    Kίνδυνοι & Πρόληψη / 1st session. Disasters & Prevention

ΠΡΟΕΔΡΕΙΟ:   Βασίλειος Λαμπρόπουλος  /  CHAIR: Vasileios Lampropoulos

11.00-11.20.    Δρ Έλενα Κόρκα, Προϊσταμένη της Γενικής Διεύθυνσης Αρχαιοτήτων και Πολιτιστικής Κληρονομιάς, ΥΠΠΟΑ, Διαχείριση και αντιμετώπιση απειλών από φυσικές καταστροφές σε Μνημεία Παγκόσμιας Κληρονομιάς της Ελλάδας

Dr Εlena Korka, Head of General Directorate of Antiquities and Cultural Heritage, Hellenic Ministry of Culture & Sports, Natural disasters and risks in World Heritage Monuments of Greece

11.20-11.40.    Αρχιπύραρχος ε.α., Γιάννης Καπάκης, Γενικός Γραμματέας Πολιτικής Προστασίας, Υπουργείο Εσωτερικών, Ο ρόλος της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας στη διαχείριση καταστροφών σε πολιτιστικά ιδρύματα. Κίνδυνοι και πρόληψη αυτών σε περιπτώσεις σεισμού, πλημμύρας ή φωτιάς

Yannis Kapakis, Brigadier General (Fire Corps HQs-Ret), General Secretary of Civil Protection, Ministry of Interior, The contribution of General Secretary of Civil Protection to disaster management concerning cultural institutes. Dangers and prevention in case of earthquake, flood or fire

11.40-12.00.   Δρ Βασίλειος Καραστάθης, Διευθυντής Ερευνών Γεωδυναμικού Ινστιτούτου, Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών, «ΑΣΠΙΔΑ» για την προστασία των μνημείων ως προς την εκδήλωση ισχυρών σεισμών. Αποτελέσματα και πιλοτικές εφαρμογές

Dr Vassilis Karastathis, Research Director, Institute of Geodynamics, National Observatory of Athens, A “shield” for monument protection against strong earthquakes. Results and applications

12.00-12.20.    Δρ Βλάσης Κουμούσης, Καθηγητής ΕΜΠ, Δ/ντής Εργαστηρίου Στατικής & Αντισεισμικών Ερευνών, Νέες τεχνολογίες για την Προστασία Εκθεμάτων Μουσείων

Dr Vlasis Koumousis, Professor at NTUA, Director of the Institute of Structural Analysis & Antiseismic Research, Current Trends for the Seismic Protection of Museum Artefacts

12.20-12.40.    Δρ  Κωνσταντίνος Χ. Σπυράκος, Καθηγητής, Σχολή Πολιτικών Μηχανικών, Δ/της Εργαστηρίου Αντισεισμικής Τεχνολογίας, EMΠ, Προστασία εκθεμάτων Μουσείων έναντι σεισμών

Dr Constantinos C. Spyrakos, Professor, School of Civil Engineering, Director of the Laboratory for Earthquake Engineering (LEE), NTUA, Earthquake protection of Museum exhibits

12.40-13.10.     Συζήτηση / Discussion

13.10-14.30.     Διάλειμμα / Lunch break

 

2η συνεδρία. Kίνδυνοι & Πρόληψη / 2nd sessionDisasters & Prevention

ΠΡΟΕΔΡΕΙΟ:   Βασίλειος Καραστάθης / CHAIR: Vassilis Karastathis

14.30-14.50.    Δρ Βασίλειος Λαμπρόπουλος, Χημικός Μηχανικός, Καθηγητής, Τμήμα Συντήρησης Αρχαιοτήτων & Έργων Τέχνης (ΣΑΕΤ), ΤΕΙ Αθήνας, Σεισμοί και έργα τέχνης – Τρόποι στήριξης

Dr Vasileios Lampropoulos, Chemical Engineer N.T.U.A., Professor of Department of Conservation of Antiquities and Works of Art, TEI of Athens-Greece, Earthquakes and works of art -Reinforcement methods

14.50-15.10.    Ελισάβετ Βιντζηλαίου, Δρ Πολιτικός Μηχανικός, Καθηγήτρια Κατασκευών από Οπλισμένο Σκυρόδεμα και Τοιχοποιία, Σχολή Πολιτικών Μηχανικών ΕΜΠ, Προς μια στρατηγική για την προσεισμική ενίσχυση ιστορικών οικισμών

Elisavet Vintzilaiou, Dr Engineer, Professor of Reinforced Concrete and Masonry Structures, Faculty of Civil Engineering, NTUA, Towards a strategy for the pre-earthquake strengthening of historic centres

15.10-15.30.    Iωάννης Ντουρακόπουλος, Δρ Πολιτικός Μηχανικός Ε.Μ.Π., Από την παθολογία στον σχεδιασμό μέτρων ενίσχυσης βυζαντινών μνημείων

John Dourakopoulos, Dr Civil Engineer, NTUA, Pathology and Strengthening Measures of Byzantine Monuments

15.30-15.50.    Δρ Ιάκωβος Γκανούλης, Ειδικός Γραμματέας Υδάτων, Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Αντιπλημμυρική θωράκιση αρχαιολογικών χώρων σε ευάλωτες περιοχές της χώρας

Dr Jacques Ganoulis, Professor, Special Secretary for Water, Ministry of Environment and Energy, Flood protection of archeological sites in vulnerable areas of the country

15.50-16.10.    Επιπυραγός Βασίλειος Βαθρακογιάννης, 1η Ε.Μ.Α.Κ., Πυροσβεστικό Σώμα (Π.Σ.), Υπουργείο Εσωτερικών, Καθηγητής στην Πυροσβεστική Ακαδημία και τη Σχολή Π.Σ.Ε.Α. της ΕΛ.ΑΣ., Ο ρόλος του Πυροσβεστικού Σώματος στην αντιμετώπιση των καταστροφών

Brigade, Vassilios Bathrakogiannis, Hellenic Fire Service, Ministry of Interior, Professor at Firefighting Academy & Hellenic Police, The role of the fire service in disaster management

16.10-16.40.     Συζήτηση / Discussion

 Τρίτη, 12 Σεπτεμβρίου 2017 / Tuesday, 12th September 2017

3η συνεδρία. Διαχείριση καταστροφών: Μελέτες Περιπτώσεων / 3d session. Disaster Management: Case studies

ΠΡΟΕΔΡΕΙΟ:   Δρ Γεώργιος Παναγιάρης / CHAIR: Dr Georgios Panagiaris

10.00-10.20.    Δρ Ευθύμης Λέκκας, Καθηγητής Δυναμικής Τεκτονικής & Εφαρμοσμένης Γεωλογίας, ΕΚΠΑ, Πρόεδρος του Οργανισμού Αντισεισμικού Σχεδιασμού και Προστασίας (ΟΑΣΠ), Φυσικές καταστροφές και επιπτώσεις σε πολιτιστικές υποδομές

Dr Efthimis Lekkas, Professor of Dynamic Tectonic Applied Geology, NKUA, President of Earthquake Planning and Protection Organization, Natural disasters and effects to cultural institutions

10.20-10.40.    Μαρία Λυρατζή, Χημικός, Συντηρήτρια Έργων Τέχνης, MA Μουσειολογίας, Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας (Γ.Γ.Ε.Τ.) ΥΠΠΕΘ, Σύντομη ανασκόπηση καταστροφών σε πολιτιστικά ιδρύματα της Ευρώπης μετά την πλημμύρα στη Φλωρεντία το 1966

                        Maria Lyratzi, Chemist, Conservator, MA in Museum Studies. G.S.R.T., A brief review of disasters in cultural institutions in Europe after the Florence flood in 1966

10.40-11.00.    Susan Duhl, Art Conservator and Collections Consultant – Robert Herskovitz, Outreach Conservator, Disaster Management in the USA

11.00-11.20.    Δρ Κωνσταντίνος Χούλης, Συντηρητής Βιβλιακού-Αρχειακού Υλικού, Αναπληρωτής καθηγητής, Τμήμα Συντήρησης Αρχαιοτήτων & Έργων Τέχνης (ΣΑΕΤ), ΤΕΙ Αθήνας. Σχεδιασμός στρατηγικής για την αντιμετώπιση εκτεταμένης προσβολής από έντομα σε ιστορικές βιβλιοθήκες και αρχεία

Dr Konstantinos Choulis, Conservator of Library and Archival Materials, Associate Professor, Dpt. of Conservation of Antiquities and Works of Art, TEI of Athens, Planning a strategy to reduce intensive insect infestation in historical libraries and archives.

11.20-11.40.    Ελένη Μπενέκη, Ιστορικός (ΜΑ), Προϊσταμένη Ιστορικού Αρχείου – Ιφιγένεια Λελοβίτη, Συντηρήτρια βιβλιακού και αρχειακού υλικού – Θηρεσία Παναγοπούλου, Αρχειονόμος/Βιβλιοθηκονόμος (MSc), Πολιτιστικό Ίδρυμα Ομίλου Πειραιώς (ΠΙΟΠ), Σχέδιο Διαχείρισης Έκτακτης Ανάγκης στο Ιστορικό Αρχείο ΠΙΟΠ

Helen Beneki, Historian (MA), Head of Historical Archives Dpt. – Ifigenia Leloviti, Conservator of Library and Archival Material – Thiresia Panagopoulou, Archivist/Librarian (MSc), Piraeus Bank Group Cultural Foundation (PIOP), Emergency Management Plan of Historical Archives of the Piraeus Bank Group Cultural Foundation

11.40-12.10.     Συζήτηση / Discussion

12.10-13.10.    Ξενάγηση στους χώρους του Ιστορικού Αρχείου ΠΙΟΠ / Guided tour to the Historical Archives of the Piraeus Bank Group Cultural Foundation

13.10-14.10.     Διάλειμμα / Lunch break

 

4η συνεδρία. Διαχείριση καταστροφών: Μελέτες ΠεριπτώσεωνΕθελοντισμός / 4th session: Disaster Management: Case studies – Volunteering

ΠΡΟΕΔΡΕΙΟ:   Δρ Κωνσταντίνος Χούλης / CHAIR:  Dr  Konstantinos Choulis

14.10-14.30.    Δρ  Μαριέττα Μινώτου, Διευθύντρια της Κεντρικής Υπηρεσίας των Γ.Α.Κ. –  Μαρία Γιαννίκου, Συντηρήτρια αρχειακού υλικού και βιβλίων, Τμήμα Συντήρησης και Αναπαραγωγής της Κ.Υ. των Γ.Α.Κ. – Ουρανία Κανακάρη, Συντηρήτρια αρχειακού υλικού και βιβλίων, Τμήμα Συντήρησης και Αναπαραγωγής της Κ.Υ. των Γ.Α.Κ., Σχεδιασμός για την αντιμετώπιση έκτακτης ανάγκης: η προσέγγιση των Γενικών Αρχείων του Κράτους (Γ.Α.Κ.)

Dr Marietta Minotou, Director of the General State Archives of Greece-Central Service – Maria Giannikou, MA in Museum Studies, Paper Conservator at the Department of Conservation and Reproduction, General State Archives of Greece-Central Service – Ourania Kanakari, MA in Cultural Heritage, Paper Conservator at the Department of Conservation and Reproduction, General State Archives of Greece-Central Service, Disaster Planning: the approach of the General State Archives of Greece

14.30-14.50.    Μαρία Παπαδημητρίου, Συντηρήτρια Αρχαιοτήτων-ΜΑ Προληπτική Συντήρηση, Δ/νση Συντήρησης Αρχαίων & Νεωτέρων Μνημείων, ΥΠΠΟΑ – Ιωάννης Ματαράγκας, Συντηρητής Έργων Τέχνης, Δ/νση Συντήρησης Αρχαίων & Νεωτέρων Μνημείων, ΥΠΠΟΑ, Μετά την κρίση: Ενέργειες στο σεισμικό πεδίο της Κεφαλονιάς (Ιαν.-Φεβ. 2014)

Maria Papadimitriou, Preventive Conservator (MA), Directorate of Conservation of Ancient and Modern Monuments, Hellenic Ministry of Culture & Sports – Ιoannis Mataragas, Conservator, Directorate of Conservation of Ancient and Modern Monuments, Hellenic Ministry of Culture & Sports, After a disaster crisis: Salvage procedures in Cephalonia’s seismic field (Jan.-Feb. 2014)

14.50-15.10.    Δρ Γεώργιος Παναγιάρης, Καθηγητής του Τμήματος Συντήρησης Αρχαιοτήτων & Έργων Τέχνης (ΣΑΕΤ) ΤΕΙ Αθήνας/Διευθυντής Π.Μ.Σ. «Μουσειακές Σπουδές», Η διαχείριση κινδύνων στα περιφερειακά μουσεία και αρχεία: Ένα πρόβλημα για δυνατούς λύτες!

Dr Georgios Panagiaris, Professor, Department of Conservation of Antiquities and Works of Art, TEI of Athens/Director of the Postgraduate Course «Museum Studies», Risk assessment in regional museums and archives: A problem for strong solvers!

15.10-15.30     Στέλλα Κατσάμπη, Συντηρήτρια Αρχαιοτήτων και Έργων Τέχνης – Μουσειολόγος, Η διαχείριση της καταστροφής από πλημμύρα του ιστορικού αρχείου του ΚΚΕ

Stella Katsampi. Conservator of Antiquities and Works of Art – Museologist, Flood damage management of the historical archive of the Greek Communist Party (KKE)

15.30-15.50.    Ειρήνη Γρατσία, Αρχαιολόγος-Συντονίστρια της MONUMENTA, Εθελοντισμός και Monumenta

Irini Gratsia, Archaeologist – Coordinator of MONUMENTA, Volunteering and Monumenta

15.50-16.20.     Συζήτηση / Discussion

16.20-16.40.     Λήξη συνεδρίου – Συμπεράσματα  / Closing remarks