Δράξασθαι παιδείας…

Του Βασίλη Κόκκα

 

          ” Ά! Όταν έκτιζαν τά τείχη πώς νά μή
            προσέξω
           Αλλά δέν ήκουσα ποτέ κρότων κτιστών
           ή ήχον
          Ανεπαισθήτως μ’έκλεισαν από τόν
          κόσμον έξω…”
                                                            Κ.ΚΑΒΑΦΗΣ

Δέν είναι σιωπηλός ό εγκλεισμός μας στά υποδουλωτικά τείχη πού καθημερινά χτίζουν οί ” άριστοι” ούτε γίνεται ανεπαισθήτως αλλά κρότω καί πατάγω!!!Τό επικίνδυνο είναι ότι οί λέξεις χάνουν καθημερινά τή δύναμη τους επειδή τά παρακμιακά φαινόμενα έχουν γίνει κανονικότητα καί κανείς δέν τούς δίνει πλέον σημασία.Κοινωνική δυσπραγία καθ’εικόνα καί ομοίωση τής ελληνικής πολιτείας….

Τρανταχτό παράδειγμα ή πρόσφατη νεοδημοκρατική τοιχοποιία γιά τά μή κρατικά πανεπιστήμια.Ψηφίσθηκε κακήν κακώς ένας τουλάχιστον αμφιλεγόμενος νόμος,γιά νά υπηρετηθούν συγκεκριμένα επιχειρηματικά συμφέροντα μέ fast track διαδικασίες καί νά βολευτούν οί Ιατρικές καί Νομικές σχολές τής Κύπρου μέ τούς Έλληνες φοιτητές! Κατά τά άλλα θά συνεχίσουμε νά πηγαίνουμε από τό κακό στό χειρότερο.Ή κατρακύλα στήν Ανώτατη Εκπαίδευση θά συνεχίζεται καί τό ελληνικό πανεπιστήμιο θά γίνεται καθημερινά επαγγελματική σχολή μέ τήν πανεπιστημιακή παιδεία νά αποστερείται από κάθε εγγενή αξία καί νά συμβιβάζεται απλά μέ τήν εργαλειακή της χρήση….

Μεγάλη χαμένη βέβαια θά είναι στά σίγουρα ή ελληνική επαρχία!!! Τά δημόσια πανεπιστήμια τής περιφέρειας θ’αντιμετωπίσουν τά προσεχή χρόνια περαιτέρω υποχρηματοδότηση,δραματική μείωση φοιτητών καί σημαντική υποστελέχωση ακαδημαικού προσωπικού….
Ψιλά γράμματα αυτά γιά τό κλάμπ τών αθανάτων πού κανοναρχεί τίς ζωές μας….
Αναρωτιέμαι,πώς άραγε θά αντιδράσει ή ανυπόληπτη εξουσία καί τό σύστημα τών παχυδερμικών καί τυχοδιωκτικών πολιτικών όταν θά υποβληθεί στίς αρχές αίτηση γιά νά ιδρυθεί στήν Κομοτηνή τό….. Πανεπιστήμιο τών Τερίμ- Αταμάν- Ερντογάν!!!Ανώδυνα, ανεπαίσθητα,ειρηνικά….

Στίς μέρες μας κυριαρχεί μία απάθεια καί όλα τά κοινωνικά στρώματα έχουν διαποτιστεί μέ ένα πνεύμα αιχμαλωσίας καί πνευματικής αδράνειας.Φαντάζει δύσκολη ή αποδέσμευση,ή αποκάθαρση,ή αποτοξίνωση….

Νά ξέρουν όμως όσοι σηκώνουν απλά τούς ώμους τους,ότι οσονούπω θά έχουμε δίδακτρα καί στά προπτυχιακά τών δημόσιων πανεπιστημίων!!! Είς υγείαν τών κορόιδων….
Πού δέν εννοούν νά αντιληφθούν καί νά συνειδητοποιήσουν ότι μάς κυβερνά μία μοβόρικη καί ιδεοληπτική  ακραία νεοφιλελεύθερη δεξιά πού ομνύει σέ ένα θεό:
τήν αγορά καί τό χρήμα……Νά υπενθυμίσω στούς αμνήμονες αλλά καί στούς μή νοήμονες
τό τί έγινε στήν Κύπρο μέ τά δίδακτρα τών μεταπτυχιακών όπου τά ιδιωτικά πανεπιστήμια ζήτησαν καί πέτυχαν νά ανεβάσουν τίς τιμές τά δημόσια γιατί  -άκουσον,άκουσον- προξενούνταν αθέμιτος ανταγωνισμός!!!

Άς καταλάβουμε επιτέλους ότι ή μοναδική ελπίδα γιά εθνική επιβίωση καί αναγέννηση καί ή τελευταία γραμμή άμυνας πού μάς απομένει είναι ή ΠΑΙΔΕΙΑ!!!Δυστυχώς ή Ελλάδα κατέχει δύο θλιβερά προνόμια στόν δυτικό κόσμο.Τά μεγαλύτερα κονδύλια γιά τούς εξοπλισμούς καί τά μικρότερα γιά τήν Παιδεία καί τήν Υγεία….

Οί κυβερνώντες επαίρονται καί κομπορρημονούν ενώ στήν πραγματικότητα αποδεικνύονται ανάξιοι τών κοινωνικών αναγκών αλλά καί τών μεγάλων εθνικών διλημμάτων.Ξεχνούν ότι ή Παιδεία ταυτίζεται μέ τήν αρετή καί τήν ελευθερία! Μόνο μορφωμένοι καί ελευθερόφρονες πολίτες μέ πίστη σέ αξίες καί ιδανικά είναι ικανοί νά υπερασπισθούν τήν εθνική ανεξαρτησία καί  τή λαική κυριαρχία καί νά παλέψουν γιά πρόοδο, ευημερία καί κοινωνικές μεταρρυθμίσεις.