Ελλάδα: Η μοναδική χώρα στην οποία ο οικονομικός πλούτος μειώθηκε

Τα οικονομικά βάσανα των Ελλήνων αποτυπώνονται στα στοιχεία της UBS, όπως αυτά δημοσιεύονται στο πλαίσιο της έκθεσης Global Report Wealth 2024.

Από τις συνολικά 56 χώρες, την οικονομική πορεία των οποίων μελετά ο ελβετικός χρηματοπιστωτικός οίκος, η Ελλάδα είναι η μοναδική χώρα την τελευταία 15ετία (2008-2013) στην οποία ο οικονομικός πλούτος μειώθηκε.

Ενώ όλες οι άλλες χώρες καταγράφουν άνοδο, στην Ελλάδα ο μέσος πλούτος μειώθηκε 11% και ο διάμεσος 31%. Επιπλέον αυξάνεται και η οικονομική ανισότητα, ενώ οι εκατομμυριούχοι στη χώρα ανέρχονται σε 80.655.

Screenshot_2024-07-10_182136_622ec.png
Screenshot_2024-07-10_182123_b0f12.png

Τον τελευταίο χρόνο (2023), σύμφωνα πάντα με την έκθεση, ο πλούτος των Ελλήνων παρέμεινε αμετάβλητος, ενώ αντίθετα τη μεγαλύτερη αύξηση κατέγραψε η Τουρκία.