ΒΟΥΛΗ ΜΕΪΜΑΡΑΚΗΣ Β «ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗ ΚΑΙ ΣΥΝΑΨΗ ΔΑΝΕΙΑΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΕ ΤΟΝ ESM» ΣΥΖΗΤΗΣΗ

ΒΟΥΛΗ ΜΕΪΜΑΡΑΚΗΣ Β «ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗ ΚΑΙ ΣΥΝΑΨΗ ΔΑΝΕΙΑΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΕ ΤΟΝ ESM» ΣΥΖΗΤΗΣΗ

ΦΩΤΟ: ΑΠΕ – ΜΠΕ /ΓΟΥΛΙΕΛΜΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΥ