Η ελεύθερη κυκλοφορία προσώπων σε κίνδυνο

Από Georgi Gotev | EurActiv

 

Μια «αρνητική στάση» και «έλλειψη πνεύματος της ΕΕ» για την επίλυση θεμάτων, όπως η έκδοση αδειών παραμονής και διεκδίκηση των συντάξεων επικρίθηκαν έντονα από τους εκπροσώπους της Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας για τη Δράση των Πολιτών (ECAS) σε μια εκδήλωση την Τετάρτη (12 Απριλίου).

Η ECAS, μια ΜΚΟ η οποία παρέχει συμβουλές από 60 νομικούς εμπειρογνώμονες μέσω μιας υπηρεσίας που ονομάζεται Η Ευρωπαϊκή Συμβουλή σου, υπέβαλε την έκθεσή της, «Η Ευρωπαϊκή Συμβουλή σου – Ετήσιες Τάσεις 2016», στο Brussels Press Club.

Βασισμένη σε πάνω από 20.000 ερωτήσεις από τους πολίτες, η έκθεση καταλήγει στο συμπέρασμα ότι η κοινωνική ασφάλιση, οι διαδικασίες εισόδου και διαμονής βρίσκονται στην κορυφή των ανησυχιών των πολιτών της ΕΕ που ζουν σε άλλο κράτος μέλος.

Γκρίζα περιοχή

Στην περίπτωση του Ηνωμένου Βασιλείου, η ECAS διαπιστώνει ότι μετά το δημοψήφισμα για το Brexit, το δίκαιο της ΕΕ εξακολουθεί να ισχύει, αλλά πολλά μειονεκτήματα που αναφέρθηκαν από κατοίκους της Ευρώπης, όπως οι δυσκολίες στην απόκτηση άδεις παραμονής σε άλλη χώρα.

«Σε μια εποχή που η ΕΕ πρέπει να επιδείξει συγκεκριμένη προστιθέμενη αξία για τους πολίτες, θα πρέπει να προσέξουμε να μην αφήσουμε την ελεύθερη κυκλοφορία των πολιτών γίνει απλά ένα άλλο ωραίο σύνθημα», δήλωσε ο Fobe.
Κατέληξε με αυτό που ο ίδιος αποκάλεσε «ένα προκλητικό ερώτημα»: «Πώς θα μπορούσαν οι πολίτες να παραμείνουν ενθουσιώδεις σχετικά με την ελεύθερη κυκλοφορία των προσώπων, εάν τα κράτη μέλη, οι διοικήσεις τους δεν φαίνεται να το εκτιμούν;».

Σύμφωνα με την οδηγία 2004/38 / ΕΚ, νομικά δεν υπάρχει ανάγκη για έναν πολίτη της ΕΕ που ζει σε άλλη χώρα της Ένωσης να κατέχει άδεια παραμονής. Αλλά, όπως ο Antoine Fobe, από την ECAS εξήγησε, η πρακτική δείχνει ότι χωρίς ένα τέτοιο έγγραφο, οι εθνικές διοικήσεις αρνούνται βασικές υπηρεσίες.

«Στην πράξη, το γεγονός ότι δεν υπάρχει μια κάρτα παραμονής, φαίνεται να χρησιμοποιείται κατά των πολιτών που βρίσκονται σε ευάλωτη κατάσταση», ο Fobe εξήγησε.

Δήλωσε ότι οι κυβερνήσεις «δεν δείχνουν την καλή θέληση» να χρησιμοποιήσουν τα μέσα που προβλέπονται από τη νομοθεσία της ΕΕ, και χρησιμοποιούν «τις αδυναμίες της οδηγίας, όχι το πνεύμα».

Στην περίπτωση των πολιτών του Ηνωμένου Βασιλείου οι οποίοι κάνουν αιτήσεις για άδεια παραμονής σε άλλη χώρα της ΕΕ, έχουν υπάρξει περιπτώσεις στις οποίες οι αιτούντες έλαβαν την απάντηση: «περιμένουμε τις διαπραγματεύσεις για το Brexit να ολοκληρωθούν».

Όταν οι κυβερνήσεις εκδίδουν αυτού του τύπου τις άδειες, υπάρχουν πολλά κρούσματα διοικητικών αγκυλώσεων, όπως υπερβολικές καθυστερήσεις, υπερβολικές απαιτήσεις για τη γλώσσα, μη αναγνώριση των πιστοποιητικών γάμου, διαβατήρια που παρακρατώνται για υπερβολικά μεγάλο χρονικό διάστημα, κ.λπ.

Έλλειψη διασυνοριακής συνεργασίας

Η έκθεση προτείνει στην Επιτροπή να ενισχύσει την υποχρέωση της επικοινωνίας και της συνεργασίας μεταξύ των ενδιαφερόμενων κρατών μελών, όπως αναφέρεται στο άρθρο 76 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ 883/2004.

«Σε μια εποχή που η ΕΕ πρέπει να επιδείξει συγκεκριμένη προστιθέμενη αξία για τους πολίτες, θα πρέπει να προσέξουμε να μην αφήσουμε την ελεύθερη κυκλοφορία των πολιτών γίνει απλά ένα άλλο ωραίο σύνθημα», δήλωσε ο Fobe.

Κατέληξε με αυτό που ο ίδιος αποκάλεσε «ένα προκλητικό ερώτημα»: «Πώς θα μπορούσαν οι πολίτες να παραμείνουν ενθουσιώδεις σχετικά με την ελεύθερη κυκλοφορία των προσώπων, εάν τα κράτη μέλη, οι διοικήσεις τους δεν φαίνεται να το εκτιμούν;».

 

AΠΕ-ΜΠΕ